Wycieczka przedmiotowa do Muzeum Anatomii

3 grudnia 2021r. klasa 3Dp uczestniczyła w wycieczce przedmiotowej do Muzeum Anatomii Człowieka Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie oraz do Muzeum Farmacji.

Lekcja w muzeum wzbudziła wiele emocji wśród uczniów, a oglądane eksponaty muzealne dały możliwość skonfrontowania wiedzy teoretycznej wyniesionej z lekcji z rzeczywistością. Nie mniej wrażeń dostarczyło wszystkim zwiedzanie Muzeum Farmacji, które przybliżyło uczniom historię rozwoju lecznictwa.

Już planujemy kolejną wycieczkę. Tym razem będzie to edukacja przyrodnicza w Ogrodzie Botanicznym.

Accessibility Toolbar