Wyniki finału okręgowego Olimpiady Wiedzy o Wynalazczości w roku szkolnym 2023/2024

Do udziału w eliminacjach okręgowych zakwalifikowanych zostało 44 uczniów z 16 szkół. Nasi uczniowie z klasy 4e: Daniel Kędziora, Marcel Gałgus, Szymon Pacia zajęli 8 miejsce w klasyfikacji drużynowej oraz miejsca 15, 16, 17 w klasyfikacji indywidualnej Olimpiady Wiedzy o Wynalazczości.

Eliminacje okręgowe odbyły się 27.02.2024 r. i polegały na wykazaniu się wiedzą z zakresu prawa własności przemysłowej i historii wynalazków. W ramach sprawdzenia wiedzy uczniowie rozwiązali test oraz zadania praktyczne polegające na sporządzeniu opisu projektu wynalazczego.

Accessibility Toolbar