III Międzyszkolny  Charytatywny Konkurs „Mam Talent”– POMOC PRZEZ PASJĘ

Pierwszy dzień wiosny w Olkuszu to już tradycyjnie także dzień koncertu Międzyszkolnego Charytatywnego Konkursu „Mam Talent”– POMOC PRZEZ PASJĘ, odbywającego się w Miejskim Ośrodku Kultury w Olkuszu. 21 marca mieliśmy okazję uczestniczyć w trzeciej już edycji tego wydarzenia organizowanego przez I Liceum Ogólnokształcące im. Króla Kazimierza Wielkiego we współpracy ze Stowarzyszeniem Dobroczynnym „Res Sacra Miser”, pod patronatem honorowym Starosty Olkuskiego Bogumiła Sobczyka. Tegoroczny Konkurs ponownie sfinansowano ze środków Budżetu Obywatelskiego Miasta i Gminy Olkusz.

To cykliczne wydarzenie łączy z sobą charytatywny cel – finansową pomoc dla osób lub instytucji potrzebujących wsparcia, z pielęgnowaniem, promowaniem i prezentacją młodych talentów uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Impreza daje możliwość dobrej zabawy i szlachetnego współzawodnictwa w najlepszym celu. Zgodnie z regulaminem zwycięzca wyłoniony przez Jurorów przekazuje zgromadzone fundusze na cel charytatywny wybrany przez swoją szkołę.

Gości oraz uczestników przywitały oraz oficjalnie wydarzenie otworzyły Dyrektor                          I Liceum Pani Irena Majda oraz Prezes Stowarzyszenia Dobroczynnego „Res Sacra Miser” Pani Anna Dela. Koncert poprowadzili  absolwenci I LO – Julia Cios i Oskar Gamrot, znani już z prowadzenia poprzedniej edycji, jedni z pomysłodawców tej imprezy.

W III edycji Konkursu Jury pracowało w stałym składzie: Starosta Olkuski Bogumił Sobczyk, Wiceburmistrz Miasta i Gminy Olkusz, absolwent Akademii Muzycznej w Krakowie Marcin Wiercioch, Dyrektor Wydziału Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej Starostwa Powiatowego w Olkuszu Joanna Szatan-Kenderow, Dyrektor Centrum Kultury w Bolesławiu oraz Radna Rady Powiatu Olkuskiego Barbara Rzońca oraz Dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury w Olkuszu, absolwent Akademii Muzycznej w Krakowie Michał Mączka.

Swoją obecnością wydarzenie zaszczycili również: dyrektorzy szkół podstawowych i ponadpodstawowych, opiekunowie szkolnych kół wolontariatu, wolontariusze, uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych, rodzice utalentowanych uczestników.

Koncert rozpoczął się od prezentacji krótkiego filmu- pocztówki z Londynu, przysłanej dla nas przez Klaudię Kulawik – młodą artystkę pochodzącą z powiatu olkuskiego,  która mając 11 lat zajęła drugie miejsce w pierwszej polskiej edycji telewizyjnego show „Mam Talent”. Dzięki talentowi i determinacji ukończyła muzyczne studia w stolicy Anglii i rozwija dalej swoją karierę. Klaudia w nagraniu opowiedziała o sobie oraz zachęciła uczestników Konkursu do podejmowania wyzwań artystycznych, wiary w siebie i swoje możliwości. Widzowie mieli też możliwość wysłuchania dwóch piosenek w wykonaniu Klaudii, a Pani Dyrektor Irena Majda przekazała, obecnej na wydarzeniu, mamie artystki Pani Wioletcie Kulawik podziękowania i gratulacje.

Po tym wstępie można było przejść do właściwej części przedsięwzięcia – występów artystycznych. Swój udział w Konkursie zgłosiło aż 19 szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Na scenie zaprezentowało się ponad stu uczniów posiadających talenty i uzdolnienia w różnych dziedzinach. Widownia i jury byli zachwyceni popisami piosenkarek i piosenkarzy, muzyków, tancerzy, akrobatów.  Podziw wzbudziły wszechstronne talenty, możliwości, oryginalny dobór repertuaru, choreografia, kostiumy, odwaga młodych artystów, ale przede wszystkim serce, zaangażowanie i emocje wkładane w każdy występ. Śpiewali po polsku i angielsku, bardziej i mniej znane utwory, tańczyli tańce tradycyjne i nowoczesne, grali na różnych instrumentach, nawet zabierali w podróż w głębie oceanu, zachwycali talentem i umiejętnościami. Widzowie nagradzali występy gromkimi oklaskami, swoich emocji nie potrafili nawet powstrzymać prowadzący imprezę konferansjerzy oraz jurorzy, którzy w emocjonalny sposób na bieżąco komentowali każdy występ. Widzowie docenili także pozakonkursowe, gościnne występy uczniów Zespołu Szkół Specjalnych w Olkuszu.

Komisja konkursowa, która musiała wskazać jednego zwycięzcę, miała naprawdę trudne zadanie, ostatecznie wygrało jednak to, co najważniejsze- idea dobrej, wspólnej zabawy i zgodnej współpracy w szlachetnym celu.

Jury podjęło ostatecznie decyzję, aby poza przyznaniem I miejsca wynagrodzić jeszcze wyróżnieniem artystów z pieciu szkół. Wyróżnienia przyznano:

– Szkolnemu zespołowi wokalno- muzycznemu z I LO w Olkuszu

– Zespołowi wokalno- akrobatycznemu z IV LO w Olkuszu

– Wiktorowi Kurdzielowi, Filipowi Piasnemu i Franciszkowi Ziarnikowi ze Szkoły Podstawowej w Gorenicach

– Zespołowi Kropelki ze Szkoły Podstawowej w Kluczach

– Marii Przybylskiej ze Szkoły Podstawowej nr 5 w Olkuszu.

Największe uznanie Jury uzyskał piękny występ Emilii Dudy reprezentującej Zespół Szkół Nr 4 w Olkuszu. To Emilia i jej szkoła zadecydowała, do kogo trafiły środki zebrane przez wszystkie uczestniczące w konkursie placówki oraz widzów w dniu imprezy. Cała zebrana kwota, czyli 9 900 złotych, została przekazana fundacji „Zdążyć z pomocą” dla Mateusza i Wiktora Rzepki jako wsparcie w leczeniu i rehabilitacji.

Do konkursu zgłoszeni zostali przez swoje szkoły (wykaz w kolejności występujących):

Szkolny zespół wokalno-instrumentalny – I LO w Olkuszu,

Zespół Muzyczny Mechan Band – ZS nr 1 w Olkuszu,

J. Milka – II LO w Olkuszu,

Sz. Rogulski – ZS nr 3 w Olkuszu,

E. Duda – ZS nr 4 w Olkuszu,

K. Gajos – ZS w Wolbromiu,

Zespół: śpiew i akrobatyka powietrzna – IV LO w Olkuszu,                         

K. Andrzejczak – SP nr 3 w Olkuszu,

N. Lenicka – SP nr 4 w Olkuszu,

M. Przybylska -SP nr 5 w Olkuszu,

Grupa taneczna -SP w Bolesławiu,

M. Grybska – SP nr 1 w Bukownie,

A. Adamus – SP nr 10 w Olkuszu,

Zespół Kropelki (śpiew i akrobatyka) – SP w Kluczach,

W. Kurdziel, F. Piasny i F. Ziarnik – SP w Gorenicach,

K. Buczek – SP w Żuradzie,

A. Gil, W. Olejnik i A. Szewczyk – ZP-S w Krzykawie,

M. Sobania i K. Kordaszewski -SP w Zedermanie,

Zespół wokalny- One Star – SP nr 1 w Olkuszu.

Imprezę zakończyła Dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego w Olkuszu Pani Irena Majda, podziękowała wszystkim uczestnikom oraz organizatorom, dzięki którym udało się już kolejny raz zorganizować nasza imprezę, pożegnała wszystkich uczestników z nadzieją, że w przyszłym roku spotkamy się znowu w tym szlachetnym celu.

Idea wydarzenia zrodziła się w głowach wolontariuszy naszego liceum biorących udział w projekcie Stowarzyszenia „Res Sacra Miser” „Razem ku dostępności – program wspierania liderów obywatelskich w powiecie olkuskim” oraz działających w grupie Pocztówka Szczęścia w składzie: Julia Cios, Oskar Gamrot, Dominika Fira, Emilia Jedlińska-Jung, Aleksandra Miłoszewska, Antonina Natkaniec, Wiktoria Nowak, Marika Rams, Szymon Knapczyk i Kajetan Urbański.

Nad przebiegiem czuwały: dyrektor szkoły Irena Majda oraz nauczyciele : Beata Szymczyk- Bąchór, Agnieszka Mitka, Aleksandra Mendak, Dorota Stachowicz-Maczka i Anna Jurga-Rychlińska

Dziękujemy za zaangażowanie Pani Annie Deli, Prezes Stowarzyszenia Dobroczynnego „Res Sacra Miser” w Olkuszu, Jurorom, Uczestnikom Konkursu, Dyrektorom szkół, Pedagogom szkolnym, Opiekunom Szkolnych Kół Wolontariatu, Wolontariuszom, Uczniom występującym w konkursie i poza konkursem, Rodzicom oraz wszystkim obecnym i wspierającym to wydarzenie m.in. całej Społeczności I LO – w organizowanych akcjach pozyskaliśmy kwotę 1350zł na cel charytatywny. Pragniemy również serdecznie podziękować osobom, które wsparły nas w przygotowaniach i organizacji konkursu. Są to Państwo Ewa i Józef Pustułka –rodzice naszego absolwenta oraz absolwenci: Miłosz Majda i Damian Szeląg. Wielkie słowa uznania kierujemy również do Społeczności Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Krzykawie, która w wyniku przeprowadzanych akcji i licytacji uzbierała do „skarbonki” konkursu aż 2150 zł.

Pamiętajmy, że każdy gest, nawet najdrobniejszy … zmienia świat, czyjś świat …

Accessibility Toolbar