III Konkurs Wiedzy o Szkole i Jej Patronie (2015)

REGULAMIN

 1. Celem konkursu jest upowszechnienie wiedzy o patronie naszej szkoły, jej historii i tradycjach.
 2. Wszyscy uczniowie klas pierwszych wypełniają w ciągu 20 minut test pisemny składający się z 15 pytań otwartych i zamkniętych.
 3. Z każdej klasy nagrodzony zostanie jeden uczeń, który zdobędzie najwyższą liczbę punktów. Dodatkowo klasa, która osiągnie najwyższą średnią punktów na ucznia otrzyma w nagrodę dzień niepytania.
 4. Wyniki konkursu zostaną podane na tablicy ogłoszeń, oraz przez radiowęzeł.
 5. Materiały potrzebne do przygotowania się do konkursu dostępne są w bibliotece szkolnej oraz na stronie internetowej szkoły.
 6. Nagrody dla zwycięzców funduje Rada Rodziców.
 7. Konkurs odbędzie się w dniu 25 kwietnia 2015 roku na 3 godz. lekcyjnej.

BIBLIOGRAFIA

 • Encyklopedia Szkolna I LO, Olkusz 2000
 • Księga Pamiątkowa Liceum w Olkuszu 1916-1956, Olkusz 1956
 • Wyrozumski J. Kazimierz Wielki, Wrocław 1982
 • Strona internetowa I LO

Organizatorzy: mgr Janina Wojas, mgr Maria Piasny

Accessibility Toolbar