Edukacyjna Wartość Dodana

Szkoła sukcesu

W życiu każdego gimnazjalisty przychodzi taki okres, kiedy musi wybrać nową szkołę. Jest to bardzo ważna decyzja, która może rzutować na przyszłe życie, a podjęcie jej nie jest łatwe.
Uczniowie i rodzice swoją wiedzę o szkole opierają często o wyniki egzaminów maturalnych oraz o subiektywne opinie osób z otoczenia. Wiarygodne i przydatne informacje o efektywności nauczania w szkole dostarcza Edukacyjna Wartość Dodana (EWD) czyli ogół metod statystycznych, które pozwalają oszacować wkład szkoły w końcowe wyniki na maturze. W obliczeniach uwzględnia się ilość punktów uzyskach na egzaminach: gimnazjalnym oraz maturalnym.
Wskaźnik EWD obliczany jest dla gimnazjów od roku 2008, a dla liceów i techników od 2010. Wyniki znajdują się na stronie http://ewd.edu.pl/wskazniki/matura. Zostały one przedstawione w postaci specjalnych wykresów, które pozwalają na zaczerpnięcie wielu informacji na temat szkoły oraz porównanie jej z innymi.

Opis położenia szkoły (elipsy) w układzie współrzędnych (wynik egzaminu, EWD) może ułatwić wyróżnienie kilku punktów odniesienia.

  1. Szkoły neutralne. Licea ogólnokształcące  w których notujemy zarówno średni w skali kraju poziom wyników maturalnych, jak i przeciętną efektywność.
  2. Szkoły o wysokich wynikach maturalnych i wysokiej efektywności mierzonej EWD (prawa górna ćwiartka).
  3. Szkoły o wysokich wynikach maturalnych i niskiej efektywności mierzonej EWD (prawa dolna ćwiartka).
  4. Szkoły o niskich wynikach maturalnych i wysokiej efektywności mierzonej EWD (lewa górna ćwiartka).
  5. Szkoły o niskich wynikach maturalnych i niskiej efektywności mierzonej EWD (lewa dolna ćwiartka).

Dzięki EWD można skutecznie i w miarę obiektywnie porównywać ze sobą poszczególne placówki. W tym przypadku oprócz naszego liceum wybrano jeszcze trzy inne. Analizując te wykresy, łatwo można stwierdzić, że nasza szkoła pomimo ponadprzeciętnych wyników na egzaminie końcowym nie spoczywa na laurach. Wskaźnik EWD jest bardzo wysoki zarówno dla języka polskiego, przedmiotów humanistycznych, jak i matematyki i przedmiotów matematyczno-przyrodniczych. Dzięki temu I LO w Olkuszu stanowi ciekawą opcję dla gimnazjalistów nie tylko w powiecie, ale także i w całym regionie. Ci, którzy ją wybiorą, mogą być pewni, że w dalszym zdobywaniu wiedzy będą mocno wspierani przez swych pedagogów.


2020

 

Wskaźnik EWD 2020

2019

 

Wskaźnik EWD 2019

2018

 

Wskaźnik EWD 2018

2017

 

Wskaźnik EWD 2017

2015/2016

Wskaźnik EWD 2013-2015 – licea ogólnokształcące w Olkuszu
Analiza pozycji I LO

2014/2015

Edukacyjna Wartość Dodana 2012-2014


2013/2014

Edukacyjna Wartość Dodana 2011-2013

Accessibility Toolbar