Projekty edukacyjne

Projekty patriotyczne i obywatelskie

Projekty społeczno-ekonomiczne

Projekty filmowe i teatralne

Projekty informatyczne

Projekt z klasą

Naukowy projekt „FENIKS”

Projekt edukacyjny – Wieliczka

Projekty językowe:

EGZAMIN FIRST!

Od roku szkolnego 2013/2014 uczniowie naszej szkoły przygotowują się do egzaminu First w trakcie zajęć z języka angielskiego.
Nauczyciele języka angielskiego wprowadzili modyfikację programu nauczania języka angielskiego dotyczącą poszerzenia materiału w celu umożliwienia uczniom przystąpienia do egzaminu Cambridge English First. Głównym celem tego innowacyjnego programu – zatwierdzonego przez Kuratorium Oświaty w Krakowie – jest podniesienie efektywności zdobywania wiedzy i umiejętności z zakresu języka angielskiego, rozbudzanie motywacji do nauki języka obcego i wiary w swoje umiejętności.

Egzamin First:
  • jest jednym z najbardziej popularnych egzaminów z języka angielskiego na świecie na poziomie średniozaawansowanym.
  • jest uznawany przez MEN jako udokumentowanie kwalifikacji językowych przewodników turystycznych i pilotów wycieczek.
  • jest szeroko uznawany w handlu i w przemyśle na całym świecie.
  • spełnia wymagania językowe stawiane przez wiele anglojęzycznych uniwersytetów i instytucji edukacyjnych przy rekrutacji studentów.
  • certyfikat First jest ważny bezterminowo.

Enter Your Future

Projekt „Enter Your Future” organizowany jest od 2008 roku przez AIESEC (Międzynarodowe Stowarzyszenie Studentów Nauk Ekonomicznych i Handlowych) pod patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej. Organizacja ta działa w ponad 110 krajach, liczy ponad 66000 członków, na ok. 1700 uniwersytetach.
Jej zadaniem jest pomagać uczniom i studentom rozwijać wrażliwość kulturową, zdolność aktywnego uczenia się, przedsiębiorczości i odpowiedzialności społecznej. W ramach projektu organizowane są warsztaty z udziałem zaproszonych EP (exchange participant – uczestnik wymiany) z odległych zakątków świata.

EuroWeek – Szkoła Liderów

EUROWEEK to program, który został zapoczątkowany na Ziemi Kłodzkiej już w 1994 roku przez grupę studentów zainteresowanych integracją europejską, demokracją, działaniami społeczno-kulturowymi i rozwojem społeczności lokalnych.

World Talks

Projekt World Talks, którego organizatorem jest międzynarodowa organizacja studencka AIESEC zwracał uwagę na wielokulturowość, dając szansę zdobycia oraz rozwoju umiejętności językowych. Zajęcia prowadzone były za pomocą różnych metod, między innymi nauka poprzez konwersacje oraz inne zajęcia interaktywne z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych. Było to wyjątkowe spotkanie, dzięki któremu uczniowie przełamali bariery językowe oraz odnaleźli motywację do dalszej nauki języka angielskiego.

Warsztaty języka niemieckiego

Warsztaty językowe z języka niemieckiego prowadzone przez absolwentkę I LO, panią Zofię Krzysztoforską-Weisswasser, mieszkającą od wielu lat w Wiedniu i pracującą na Uniwersytecie Wiedeńskim w Katedrze Translatoryki. Pani dr Zofia przez wiele lat fundowała stypendium językowe w Wiedniu dla dwóch osób natomiast w ubiegłym roku zastąpiła je formą warsztatów językowych, odbywających się w naszej szkole. Ubiegłoroczne warsztaty zakończyły się spotkaniem z Konsulem Generalnym Republiki Austrii w Krakowie.

Accessibility Toolbar