Współpraca z uczelniami

Uniwersytet Jagielloński

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej

Naukowy Projekt „Feniks”

Zakład biofizyki

Wydział Matematyki i Informatyki

Wydział Chemii

Politechnika Krakowska

Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Wydział Nauk o Ziemi

Wydział Prawa i Administracji

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Klasa akademicka SGH

Śląski Uniwersytet Medyczny

„Uniwersytet Licealisty”

Akademia WSB

Akademia WSB

Accessibility Toolbar