Kalendarz roku szkolnego

Rok szkolny 2023/2024

Zajęcia szkolne, przerwy świąteczne, ferie, egzamin maturalnyTermin
1. Czas trwania zajęć dydaktyczno-wychowawczych:  04.09.2023r.-21.06.2024r.  
 • Rozpoczęcie roku szkolnego
04.09.2023r. (poniedziałek)
 • Zakończenie zajęć dla klas programowo najwyższych
26.04.2024r. (piątek)
 • Zakończenie roku szkolnego
21.06.2024r. (piątek)
2. Przerwy w nauce:
 • zimowa przerwa świąteczna
23.12 – 31.12.2023 r.
 • ferie zimowe
12.02 – 25.02.2024 r.
 • wiosenna przerwa świąteczna
28.03 – 02.04.2024 r.
 • ferie letnie
22.06 – 31.08.2024 r.
3. Podział roku szkolnego na półrocza:
 • I półrocze
04.09.2023 r. – 28.01.2024 r.
 • II półrocze
29.01.2024 r. – 21.06.2024 r.
4. Egzaminy maturalne:
 • część ustna
11.05 – 25.05.2024 r. – wg szkolnego harmonogramu
 • część pisemna
07.05 – 23.05.2024 r. – wg harmonogramu CKE
5. Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych   
 • 13.10.2023 r. (piątek) Obchody Dnia Edukacji Narodowej
 • 02.11.2023 r. (czwartek) Dzień Zaduszny
 • 03.11.2023 r. (piątek)
 • 02.05.2024 r. (czwartek) Przed rocznicą Konstytucji 3 Maja
 • 07-09.05.2024 r. oraz 13.05.2024 r. Egzaminy maturalne
 • 31.05.2024 r. (piątek) po Bożym Ciele

Harmonogram zebrań z rodzicami:

 • 11.09.2023 – Zebrania organizacyjno-informacyjne. Wybory Rad Rodziców (klasy I, II, III, IV)
 • 13.09.2023 – Zebrania delegatów wszystkich oddziałów. Wybór Rady Rodziców (klasy I, II, III, IV)
 • 13.11.2023 – Zebrania informujące o bieżących postępach w nauce i o zachowaniu (klasy I, II, III, IV)
 • 29.01.2024 – Zebrania informujące o osiągnięciach edukacyjnych uczniów i o zachowaniu w I półroczu (klasy I, II, III, IV)
 • 15.04.2024 – Zebrania informujące o przewidywanych ocenach klasyfikacyjnych oraz ocenie zachowania (klasy IV)
 • 15.04.2024 – Zebrania informujące o bieżących postępach w nauce i o zachowaniu (klasy I, II, III)
 • 10.06.2024 – Zebrania informujące o przewidywanych rocznych ocenach klasyfikacyjnych i przewidywanej ocenie zachowania (klasy I, II, III)

Accessibility Toolbar