Dyrekcja szkoły

Dyrektor:

mgr Irena Majda

 

Wicedyrektor:

mgr Barbara Tarczyńska

Wicedyrektor:

mgr Iwona Sroka

Dyrektorzy i wicedyrektorzy

Accessibility Toolbar