Biblioteka i czytelnia

W bibliotece oraz czytelni pracują:

  • mgr Bogusława Wajdzik

Godziny otwarcia:

  • poniedziałek 7:45 – 14:30
  • wtorek 7:45 – 14:30
  • środa 7:45 – 14:30
  • czwartek 7:45 – 15:00
  • piątek 7:45 – 14:30

Kilka słów o zbiorach bibliotecznych:

Niewiele bibliotek szkolnych w okolicy może poszczycić się tak dużym i cennym księgozbiorem jak biblioteka I Liceum Ogólnokształcącego przy ulicy Polnej. Zbiory kompletowane ponad 100 lat zawierają około 30 tysięcy woluminów. I LO w Olkuszu – to szkoła z wielkimi tradycjami i bogatą historią, gdzie z należytym szacunkiem dla przeszłości gromadzi się pamiątki i archiwalia dotyczące szkoły, sięgające czasów jej powstania tj. 1916 roku..
Pośród zgromadzonego księgozbioru znajdują się cenne wydawnictwa pochodzące z XIX i początku XX w. Są to głównie pozycje z literatury polskiej. Nierzadko są to pierwsze wydania dzieł Konopnickiej, Kraszewskiego, Kochanowskiego, Słowackiego, Krasickiego czy Mickiewicza. Ale można też spotkać dzieła np. Schillera, Szekspira, Homera, Dickensa. Są to egzemplarze, które ucieszyłyby niejednego bibliofila. Możemy pochwalić się m. in. wydaniem „Ilustrowanej Encyklopedii z 1927 r. wydanej Nakładem Księgarni Trzaski, Everta i Michalskiego. Posiadamy także pozycje, które są cenne dla nas ze względu na miejsce wydania. Należą do nich m. in. „Sonety” A. Mickiewicza wydane w 1922 r. we Lwowie.
Biorąc do ręki poszczególne egzemplarze udaje nam się wejść w atmosferę czasów ich wydania. Możemy podziwiać wspaniałe skórzane oprawy. Na kartach tytułowych widnieją pieczęcie historyczne naszej szkoły. W latach 70-tych szkoła przekazała kilkadziesiąt najcenniejszych pozycji do zbiorów Biblioteki Jagiellońskiej w Krakowie. Do „Jagiellonki” trafiły XIX-wieczne wydania Sienkiewicza, Reymonta, Kraszewskiego. Najstarszą książką były „Pisma Rozmaite” Kazimierza Brodzińskiego wydane w 1830 r. w Warszawie.

Niektóre książki mają bardzo ciekawą historię. Widnieją na nich pieczątki np. biblioteki przedwojennego Związku Harcerstwa Polskiego, Exlibrisy zbiorów prywatnych.
Biblioteka przechodziła różne koleje losu. Często zasilały ją prywatne darowizny. W czasie wojny przechowywana była częściowo w domach prywatnych.

Obecnie biblioteka pełni centrum informacji naukowej. Dziennie odwiedza wypożyczalnię ok. 100 czytelników i czytelnię, dysponującą 38 miejscami – ok. 80 osób. Młodzież, oprócz książek, chętnie czyta czasopisma. Zakupujemy kilkanaście tytułów. Można tu znaleźć czasopisma popularno-naukowe takie jak: Świat Nauki, Wiedza i Życie, PC World Komputer, Internet, Linux w Szkole, National Geographic, Młody Technik, Charaktery, czasopisma pomocne w przygotowaniu młodzieży do matury: Cogito i Perspektywy. Miłośnicy rozrywki, kultury i literatury znajdą tu: Film, Magazyn Literacki. Dla miłośników podróży mamy Przyrodę polską, Poznaj swój kraj, Poznaj Świat. Posiadamy również czasopisma metodyczne.

W bibliotece młodzież może rozwijać swoje zainteresowania działając w Kole bibliotecznym. Ci, którzy interesują się i lubią literaturę rozwijają swoje zainteresowania uczestnicząc aktywnie w różnych imprezach, konkursach i olimpiadach. Młodzi współuczestniczą w organizacji wystaw, spotkań autorskich, montażach słowno – muzycznych. Zwiedzają interesujące wystawy, uczestniczą w spotkaniach z ciekawymi ludźmi.

Bibliografia o regionie

Accessibility Toolbar