Bibliografia o regionie

 1. 1940 „Krwawa Środa”: z dawnych dni ziemi olkuskiej, Obywatelski Komitet Porozumienia Narodowego Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Olkuskiej, Olkusz [1994]
 2. Archeologiczne i historyczne ślady hutnictwa i górnictwa na terenie Dąbrowy Górniczej i okolic, red., Dariusz Rozmus, Księgarnia Akademicka, Kraków 2004
 3. Berger Mosze, W tajgach Sybiru, Neon, Olkusz 2005
 4. Bibliografia Powiatu Olkuskiego (wybór) T.1 oprac., Jolanta Kluczewska, Katarzyna Myszka, Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna, Olkusz 2006
 5. Bieniarzówna J. Małecki J., Dzieje Ziemi Krakowskiej w wypisach, [Kraków i okręg – historia IX – XX w., m.in. Suplika gwarków olkuskich z 1563r, rozwój powiatu olkuskiego w Polsce Ludowej], W-wa: PZWSz, 1965
 6. Bitwa pod Krzywopłotami (17-19. XI. 1914) Sosnowiec: Sosnowiecka Oficyna Wydawniczo-Autorska „Sowa-Press”, Wydanie pamiątkowe z okazji 80 rocznicy bitwy stoczonej pod Krzywopłotami
 7. Błogosławione marnowanie: o Mszy świętej z Ojcem Tomaszem Kwietniem rozmawiają Jacek Borkowicz i Ireneusz Cieślik, Znak, Kraków 2003
 8. Bocheński Aleksander Wędrówki po dziejach przemysłu polskiego, [Kopalnie olkuskie. Manufaktury…], W-wa: PAX, 1966
 9. Bylica Marcin z Olkusza 1433-1493, [zob. Historia nauki polskiej. T.1], Wrocław: Ossolineum, 1970
 10. Cieślik Franciszek Szkolnictwo polskie w latach okupacji hitlerowskiej w części powiatu olkuskiego włączonej do Rzeszy, [zob. Rocznik Komisji Nauk Pedag. T.15,], Wrocław: Ossolineum, 1973
 11. Cieślik I., Starcy pustelni optyńskiej, Domini, Kraków 2005
 12. Cyra A., Mieszkańcy Ziemi Olkuskiej w hitlerowskich więzieniach i obozach koncentracyjnych, Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau, UMiG Olkusz, Oświęcim-Olkusz 2005
 13. Dziechciarz O., Masakra: proste opowiadania, Neon, Olkusz 2007
 14. Dziechciarz O., Partykularne interesy; felietony publikowane w latach 2002-2004 na łamach „Gazety Małopolskiej” codziennego dodatku „Gazety Krakowskiej” Neon, Olkusz 2005
 15. Dziechciarz O., poMazaniec: przebłyski, fragmenty, Mamiko, Nowa Ruda 2009
 16. Dziechciarz O., Przewodnik po ziemi olkuskiej: sławni, mniej sławni, niesławni: szkice o ludziach bardziej lub mniej związanych z ziemia olkuską, Neon, Olkusz 2003
 17. Dziechciarz O., Siodłanie krowy czyli artykuły ostatniej potrzeby: teksty o ziemi olkuskiej z lat 1991-1999, Neon, Olkusz 2003
 18. Dziechciarz Olgerd, Przewodnik po ziemi olkuskiej tom I, Olkusz: Agencja Promocji OK, 2000
 19. Dziechciarz Olgerd, Przewodnik po ziemi olkuskiej: gminy Klucze i Pilica, tom II cz.1, Olkusz: Agencja Promocji OK, 2000
 20. Dziechciarz Olgierd, Heretycy regionu olkuskiego, Olkusz: Oficyna Wydaw. „Orle Gniazdo”, 1998
 21. Dziechciarz Olgierd, Przewodnik po ziemi olkuskiej: gminy Bolesław, Bukowno i Sławków tom II cz.2, Olkusz: Agencja Promocji OK, 2001
 22. Dzieci Soboru zadają pytania: rozmowy o Soborze Watykańskim II, red. Zbigniew Nosowski, Biblioteka „Więzi”, Warszawa 1996
 23. Dzieje Olkusza i regionu olkuskiego, opracowanie zbiorowe pod red. Feliksa Kiryka i Ryszarda Kołodziejczyka, W-wa, Kraków: PWN, 1978.- 2t
 24. Gąsiorowska Natalia, Górnictwo i hutnictwo w Polsce (Olkusz – górnictwo), W-wa: Książka i Wiedza, 1949
 25. Jarosz Ł., Biały tydzień, Biuro Literackie, Wrocław 2007
 26. Jarosz Ł., Soma, Biuro Literackie, Wrocław 2006
 27. Jednodniówka: wychowanków „Kazimierzówki” wydana z okazji 90 rocznicy powstania Gimnazjum im. Króla Kazimierza Wielkiego w Olkuszu 1916-2006, Neon, Olkusz 2006
 28. Kantor-Mirski M., Legendy i podania zagłębiowskie z ilustracjami dzieci szkół sosnowieckich i dąbrowskich, Sosnowiecka oficyna Wydawniczo-Autorska „Sowa Press”, Sosnowiec 1998
 29. Kantyka Jan, Na szlaku Orlich Gniazd. Z dziejów ruchu oporu na ziemi zawierciańskiej 1939-1945, K-ce: Śląsk, 1974
 30. Kantyka Jan, Upamiętnione miejsca walk o społeczne i narodowe wyzwolenie w woj. katowickim, K-ce: Śląski Instytut Nauk.,1986
 31. Kluczewski L., Harcerskie kalendarium: Olkusz 1915-1949, Neon, Olkusz [1997]
 32. Kluczewski W., Ku wolności: pomniki walk niepodległościowych na ziemi olkuskiej, Wydaw. Promocyjne Starostwa Powiatowego, Olkusz 2008
 33. Kluczewski W., Pomniki walk niepodległościowych na ziemi olkuskiej, Wydawnictwo Promocyjne Starostwa Powiatowego, Olkusz [2008]
 34. Kocjan K., Zagłada olkuskich Żydów, Neon, Olkusz 2002
 35. Kraków stary i nowy. Dzieje kultury, praca zbiorowa pod red. Janiny Bieniarzówny [Wzmianki o Marcinie Biemie z Olkusza i Marcinie Bylicy z Olkusza], Kraków: PWN, 1968
 36. Księga pamiątkowa liceum w Olkuszu 1916-1956, Kraków: Drukarnia Wydawnicza, 1957
 37. Lasota M., Donos na Wojtyłę, Znak, Kraków 2006
 38. Lisowska–Magdziarz M., Analiza zawartości mediów. Przewodnik dla studentów. Wersja 1.1. Zeszyty Wydziałowe, UJ, Kraków 2004
 39. Lisowska-Magdziarz M., Analiza tekstu w dyskursie medialnym, UJ, Kraków 2006
 40. Liszka Józef Pamięć Powstania Styczniowego 1863 na ziemi olkuskiej, Bukowno: Miejski Ośrodek Kultury, 1996
 41. Liszka Józef, Przydrożni świadkowie historii: kapliczki, figury, krzyże, Bukowno: Miejski Ośrodek Kultury, (brak roku wyd.)
 42. Magdziarz-Lisowska M., Bunt na sprzedaż: przemysł muzyczny-reklama-semiotyka, UJ, Kraków 2000
 43. Maryszewski M.Z., 100 lat Jaroszowca, Plik, [Piekary Śląskie 1997]
 44. Miszczyk K., Partyzanci od Hardego: kronika działań Oddziału Partyzanckiego „Surowiec” na ziemi olkuskiej i na Podhalu, Agencja promocji OK. s.c. O. Dziechciarz, K. Miszczyk, Olkusz 2001
 45. Miszczyk Krzysztof Partyzanci od Hardego: Kronika działań Oddziału Partyzanckiego „Surowiec” na ziemi olkuskiej i na Podhalu”, Olkusz: Agencja promocji OK, 2001
 46. Modlitwą moją nie gardź Panie…[Antologia poezji religijnej], Neon, Olkusz 2005
 47. Molenda D. Kopalnie rud ołowiu… śląskie, krakowskie w XVI – XVIII w.
 48. Nogieć P., Augustianie w Olkuszu, European Association for Security, Kraków 2003
 49. Nowosad J., Mogę być, Neon, Olkusz 2006
 50. Nowosad J., Nic nie płynie, Grafpress, Olkusz 2011
 51. Od bajki do baśni, Ośrodek Kultury Ochoty, Warszawa 2006
 52. Olkuskie kopalnie, [zob. Skarby ciemności (sztolnie olkuskie) – Gładysz Antoni], W-wa: KIW, 1965
 53. Olkusz, [zob. Sosnowski Kazimierz: Jura Krakowsko-Wieluńska], W-wa, 1955
 54. Olkusz, [zob. Zinkow Julian – Szlak Orlich Gniazd. Wyżyna Krakowsko-Częstochowska], W-wa, 1971
 55. Olkusz, Marcin Biem z Olkusza”, [zob. Kraków i Małopolska przez dzieje. Studia i szkice…], Kraków, 1970
 56. Olkusz: zagłada o ofiarach wojny i świadectwa ocalałych Żydów, red. Cieślik I., Dziechciarz O., Kocjan K.
 57. Partyzanckie wspomnienia, zeszyt II, Olkusz, Neon 2004
 58. Piątek A., W gałęziach coraz więcej światła, Neon, Olkusz 2006
 59. Poradnik młodego Małopolanina, Urząd Marszałkowski Woj. Małopolskiego, Kraków 2004
 60. Powiat olkuski, [zob. Hensel Witold – Ziemie polskie w pradziejach], W-wa, 1969
 61. Powiat Olkuski: Powiat of Olkusz: Landkreis Olkusz, Unitex, Bydgoszcz 2002
 62. Reyman Janusz, Mennica olkuska, Wrocław: Ossolineum, 1975
 63. Roś J., Auf Gedeih und Verderb- Auf der Spuren der deutschen In Olkusz, Neon, Olkusz 2004
 64. Roś J., Historia Niemców olkuskich, Agencja promocji OK., Olkusz 2000
 65. Roś J., Miasto zaklęte, Neon, Olkusz 2006
 66. Roś J., Nieznany ślad Wielkiej Wojny (Rodaki Olkuskie 1914) Neon, Olkusz 2006
 67. Roś Jerzy, Skarby monet w Olkuszu i okolicach, Olkusz: Agencja promocji OK, 2001
 68. Sawa M., rok $ roki, Neon, Olkusz 2006
 69. Siwiński J., Wypisy z dni, Neon, Olkusz 2002
 70. Smaruj R., Rabsztyn w Średniowieczu, Neon, Olkusz 2004
 71. Sypień J., Gmerki mieszczan olkuskich, Neon, Olkusz 2003
 72. Sypień J., Herby powiatu olkuskiego, Dąbrowa Górnicza, Dikappa 2008
 73. Sypień J., Nogieć P., Kot Hansa Hummla i inne opowiadania, Dikappa, Dabrowa Górnicza 2009
 74. Sypień J., Olkuskie historie, MOK, Olkusz 1999
 75. Sypień J., Olkuskie opowieści: miejsca i ludzie, Biblioteka Olkuska [2005]
 76. Sypień J., Olkuskie opowieści: miejsca i ludzie, Neon [2007]
 77. Sypień J., Olkuszanie z pasją, Neon, Olkusz [2009]
 78. Sypień J., Rabsztyn, Dikappa 2008
 79. Sypień J., Włosi w dziejach ziemi olkuskiej, Neon, Olkusz [2008]
 80. Szczygieł B., Tajemnicze oblicza Afryki, red., Roś J., Neon, Olkusz [2008]
 81. Szczygieł-Gruszyńska B., Od świtu do zmierzchu: wiersze wybrane, Neon, Olkusz 2005
 82. Tamte lata: powiat olkuski na starej fotografii, red. Nagawiecki J., Starostwo Powiatowe w Olkuszu Wydział Promocji i Rozwoju, Olkusz 2007
 83. Trzeciak-Komaszyński A., Niebo wspina się najwyżej: wybór wierszy z lat 1964-81, Neon, Olkusz 2006
 84. W ciszy przyjdź do mnie: antologia poezji miłosnej, MAK, Szczecin 1999
  / m.in. poezja Anny Piątek/
 85. Wiatrowski Antoni, Ilustrowany przewodnik po ziemi olkuskiej, Olkusz, Nakładem Zarządu Obwodu Związku Harcerstwa Polskiego, 1938
 86. Włodarczyk I., Miasto moje, [brak wydawcy], Olkusz 2005
 87. Współcześni pisarze polscy: antologia, red. Góźdź J., Związek Literatów Polskich, radom 2008 / m.in. poezja Anny Piątek/
 88. Z dziejów ruchu młodzieżowego na ziemi olkuskiej w latach 1945-1956,
  red. Kantyka J., Rejonowa Komisja Historii Ruchu Młodzieżowego przy Zarządzie Miejsko-Gminnym ZSMP w Olkuszu, Kraków-Katowice 1888
 89. Zamek Krucza Skała, Stowarzyszenie Zamek Rabsztyn, Olkusz 2009
 90. Ząbczyński Stefan, 500 lat służby społecznej pożarnictwa olkuskiego 1478-1978, Olkusz: Wydano staraniem Zarządu Olkuskiej Straży Pożarnej, 1978
 91. Ziemia Krakowska w liczbach, [Dane statystyczne dotycz. Olkusza], Kraków, Kom. Wojew. PZPR, 1967
 92. Ziemia olkuska, Kraków: Wydaw. Artystyczno-Graficzne, 1963
 93. Żaki Andrzej, Najstarsze miasta Małopolski, [m.in. wzmianka o Olkuszu], Kraków: PWN, 1967

Accessibility Toolbar