Rankingi i odznaczenia

Ogólnopolski Ranking Liceów i Techników

Fundacja Edukacyjna „Perspektywy” ogłosiła wyniki Ogólnopolskiego Rankingu Liceów i Techników 2023.

Niezmiernie miło nam poinformować, że nasze Liceum znajduje się wciąż w gronie najlepszych w województwie oraz w kraju i zostało ponownie uhonorowane tytułem „Srebrna Szkoła 2023”. W tym trudnym i wyjątkowym czasie uplasowało się na 30 miejscu w Małopolsce i 348 w Polsce. I Liceum.

Ranking Liceów Ogólnokształcących uwzględnia szkoły dla młodzieży (bez szkół specjalnych i szkół dla dorosłych), w których zdawało maturę w maju 2022 roku, na arkuszach standardowych, minimum 12 maturzystów przystępujących po raz pierwszy do egzaminu, a wyniki średnie z języka polskiego i matematyki zdawanych obowiązkowo były nie niższe niż 0,75 średniej krajowej w liceach. W Rankingu zostały wzięte pod uwagę wyniki egzaminu maturalnego ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych i dodatkowych, a także egzaminy językowe na poziomie dwujęzycznym. Główne wskaźniki rankingowe zostały unormowane do 100, gdzie 100 otrzymała szkoła najlepsza w danym kryterium. Wyniki kolejnych szkół są odniesieniem ich wartości do wyniku najlepszej szkoły w tym kryterium. Ogłoszono listę 1000 najlepszych liceów i 500 najlepszych techników. Tytuł „Srebrnej Szkoły 2023” przysługuje liceom, które zajęły miejsca 201-500.

Kryteria tego rankingu w przypadku liceów przedstawiają się następująco: sukcesy w olimpiadach- 25%, wyniki egzaminu maturalnego z przedmiotów obowiązkowych – 30%, z przedmiotów dodatkowych -45%.

Informacje szczegółowe z poszczególnych lat

Szkoła Łowców Talentów

Miło nam poinformować, że nasza szkoła uzyskała w roku szkolnym 2016/2017 (1 czerwca 2017) tytuł Szkoły Łowców Talentów – „w dowód uznania zaangażowania nauczycieli w rozwijanie talentów i zainteresowań uczniów oraz wysokich osiągnięć w ogólnopolskich konkursach przedmiotowych organizowanych w ramach ogólnopolskiego programu edukacyjnego Łowimy Talenty 2016/2017” – realizowanego przez Łowców Talentów JERSZ.

Partnerzy programu edukacyjnego:

  • Księgarna internetowa „Gandalf”
  • Stowarzyszenie Absolwentów Uniwersytetów Brytyjskich w Polsce
  • Young talent management

Nagroda Jakości Nauczania – Sapere Auso 2016

Nagroda Jakości Nauczania Sapere Auso 2016 – VII Edycja

Jest nam niezmiernie miło poinformować, że nasze Liceum zostało Laureatem Nagrody Jakości Nauczania SAPERE AUSO 2016 w kategorii szkoła ponadgimnazjalna.

25 października 2016 roku w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych im. Mieczysława Karłowicza w Krakowie odbyła się uroczysta Gala Nagrody Jakości Nauczania Małopolskiej Fundacji Stypendialnej SAPERE AUSO podczas której naszą Szkołę reprezentowały Pani Dyrektor Irena Majda wraz z Panią Wicedyrektor Barbarą Tarczyńską.
Statuetki i certyfikaty tegorocznym laureatom wręczyli Prezes Fundacji Aleksander Palczewski, Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki Sejmiku Województwa Małopolskiego Pani Barbara Dziwisz oraz  Dyrektor Departamentu Edukacji i Kształcenia Ustawicznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego Pan Dariusz Styrna.

Warto dodać, że ta prestiżowa nagroda została ustanowiona celem uhonorowania placówek oświatowych, klubów sportowych i instytucji kultury, mających niezaprzeczalny dorobek wychowawczy w kształtowaniu nowego pokolenia Małopolan, posiadających wybitne osiągnięcia w pracy z młodzieżą. W tegorocznej edycji konkursu za taką właśnie placówkę zostało uznane I Liceum Ogólnokształcące im. Króla Kazimierza Wielkiego w Olkuszu. Nasza szkoła, jako jedyna w powiecie olkuskim,  znalazła się w gronie 10 wyróżnionych tym zaszczytnym tytułem placówek województwa małopolskiego.

Wszystkim, którzy swoją codzienną pracą  przyczyniają się do rozwoju naszej młodzieży składamy serdeczne podziękowania.

Szkoła Kompetencji Przyszłości

I LO wyróżnione w Rankingu Szkół Kompetencji Przyszłości

Miło nam poinformować, że I Liceum zostało wyróżnione w kolejnym rankingu. W listopadzie 2015 roku „Rzeczpospolita” wspólnie z Social Wolves opublikowała „Ranking Szkół Kompetencji Przyszłości”, który powstał na podstawie wyników w pierwszej ogólnopolskiej olimpiadzie „Zwolnieni z Teorii” i który docenia te szkoły, które sprzyjają zaangażowaniu społecznemu oraz rozwojowi kompetencji praktycznych uczniów. Ranking uwzględnia 150 placówek o najlepszych rezultatach spośród 1065 szkół ponadgimnazjalnych, których uczniowie zarejestrowali udział na portalu olimpiady „Zwolnieni z Teorii” w roku szkolnym 2014/2015.

Wśród wyróżnionych nie zabrakło młodzieży I LO w Olkuszu. W ubiegłym roku szkolnym zespół w składzie: Beniamin Wołkiewicz, Michalina Rolka, Katarzyna Nocoń, Martyna Biernacka, Piotr Cygankiewicz opracował, zaprezentował i zrealizował projektWszystko  w Twoich Rękach”, udowadniając tym samym, ze potrafi dostrzec i zdefiniować problemy swojego otoczenia, znaleźć sposób jak im zaradzić oraz dzięki wspólnemu wysiłkowi i umiejętności współdziałania, przeprowadzić projekt tak, aby je rozwiązać.

Uczniowie I LO zostali docenieni, a także zaproszeni do udziału w finałowej gali, która odbyła się 23 kwietnia 2015 roku w SOHO Factory w Warszawie i była podsumowaniem realizowanych przez sześć miesięcy przedsięwzięć. Nagrody za najlepsze projekty społeczne wręczali patroni honorowi olimpiady – Prezydent RP Bronisław Komorowski oraz Minister Edukacji Joanna Kluzik-Rostkowska, jak również popierający olimpiadę pracodawcy – Prezes PZU Andrzej Klesyk i Dyrektor Microsoft Marek Kosycarz. Projekt „Wszystko w Twoich Rękach” zdobył nagrodę Social Wolves – wyróżnienie  Brązowy „Wilk” za Najlepszy Projekt Społeczny w miejscowości poniżej 200 tys. mieszkańców.

W „Rankingu Szkół Kompetencji Przyszłości” pod uwagę wzięte zostały dwa kryteria:
(1) Autorzy projektów – liczba uczniów szkoły, którzy ukończyli swój projekt społeczny, tj. zostali Finalistami olimpiady „Zwolnieni z Teorii”, odniesiona do liczby uczniów w szkole oraz
(2) Jakość projektów – średnia liczba punktów zespołu z danej szkoły, zdobytych podczas realizacji projektu społecznego w olimpiadzie „Zwolnieni z Teorii”. Zespoły zdobywały punkty m.in. za liczbę beneficjentów projektu, ambitne i profesjonalne planowanie, pozyskanie partnerów i finansowania  czy uzyskaną liczbę wzmianek medialnych o inicjatywie. „(…) wszystko to można robić także w szkole. Pod warunkiem że jest to placówka, która chce uczniom nie tylko przekazać wiedzę, ale także wyposażyć ich w kompetencje przydatne w dorosłym życiu”- możemy przeczytać w dzienniku „Rzeczpospolita”, który objął patronat nad rankingiem.

Praktyczne kompetencje to we współczesnym świecie nie tylko gwarancja radzenia sobie na rynku pracy i sukcesu zawodowego, to także szansa na rozwijanie własnych zainteresowań, osobowości i budowanie więzi społecznych. Cieszymy się, że nasi uczniowie są postrzegani jako ci, dla których te wartości są ważne. To, że potrafią wcielać je w życie dziś jest zapowiedzią, że będą to robić także w przyszłości.

Prezes Zarządu Social Wolves gratulując wyróżnienia napisała: „Jeszcze raz gratuluję Państwu wybitnych uczniów oraz przede wszystkim, stworzenia im warunków do rozwoju praktycznych kompetencji.” Cała społeczność I Liceum również gratuluje sukcesu uczestnikom olimpiady. Jesteśmy z Was dumni.

Szkoła Odkrywców Talentów

Miło nam poinformować, że nasza szkoła uzyskała w roku szkolnym 2013/14 tytuł Szkoły Odkrywców Talentów.
Jest on przyznawany przez Ośrodek Rozwoju Edukacji i świadczy o tym, że nasza szkoła przyczynia się do odkrywania, promocji i wspierania uzdolnień dzieci i młodzieży. Mamy nadzieję, że umieszczenie na polskiej mapie Szkół Odkrywców Talentów (pod adresem www.ore.edu.pl/odkrywamytalenty) przyczyni się do wymiany dobrych praktyk z innymi wyróżnionymi placówkami, a także będzie źródłem sukcesów uczniów i satysfakcji nauczycieli.

Accessibility Toolbar