Stypendium Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz (2015)

Nagrodzeni z Jedynki

22 grudnia 2015 roku na sesji Rady Miejskiej w Olkuszu odbyła się uroczystość wręczenia Stypendium Edukacyjnego Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz. Wśród nagrodzonych znalazło się aż dziewięcioro naszych uczniów i absolwentów. Są to:

Przemysław Ciempka (klasa 3f) – laureat XXXIX Olimpiady Artystycznej w sekcji historii sztuki

Magdalena Sokół (absolwentka) – laureatka Olimpiady Bibliologicznej i Informatologicznej

Magdalena Adamska (klasa 3b) – V miejsce w kategorii Hip Hop mała Grupa 16+ w Krajowych Mistrzostwach International Dance w 2015 roku, VI miejsce dla zespołu WENA X w kategorii Hip Hop formacja 16+ w Krajowych Mistrzostwach Tańca IDO Hip Hop w Lublinie w 2014 roku, I miejsce w kategorii Hip Hop 16+ OPEN w XXI Otwartych Mistrzostw Polski Freestyle w 2014 roku, V miejsce dla zespołu Wena XXI Otwartych Mistrzostw Polski Freestyle w kategorii Hip Hop Małe Grupy16+ w 2013 roku, VI miejsce dla zespołu Wena w kategorii Hip Hop formacja 16+ w Krajowych Mistrzostwach International Dance w 2013 roku, VII miejsce dla zespołu Wena w kategorii Hip Hop Małe Grupy Dorosłych w Finale Europejskich Mistrzostw Tańca – Rimini 2014, VII miejsce dla zespołu Wena TRIX w kategorii Hip Hop Małe Grupy Dorosłych – reprezentacji Polski w Europejskich Mistrzostwach Tańca w 2015 roku, III miejsce w kategorii Hip Hop formacja 16+ w Krajowych Mistrzostwach International Dance w 2015 r.

Aleksandra Wiśniewska (klasa 2d) – I miejsce w kategorii Hip Hop 16+ w XXI Otwartych Mistrzostw Polski Freestyle w 2014roku, VII miejsce dla zespołu Wena w kategorii Hip Hop Małe Grupy Dorosłych w Finale Europejskich Mistrzostw Tańca – Rimini 2014, reprezentacja Polski na Mistrzostwach Świata w 2015roku, III miejsce w kategorii Hip Hop formacja 16+ w Krajowych Mistrzostwach International Dance w 2015 roku, V miejsce w kategorii Hip Hop mała Grupa 16+ w Krajowych Mistrzostwach International Dance w 2015roku, IV miejsce w kategorii Duet Hip Hop 16+ OPEN w XXI Otwartych Mistrzostw Polski Freestyle w 2014r.

Weronika Wiśniewska (klasa 2d) – I miejsce w kategorii Hip Hop 16+ w XXI Otwartych Mistrzostw Polski Freestyle w 2014roku, VII miejsce dla zespołu Wena w kategorii Hip Hop Małe Grupy Dorosłych  w Finale Europejskich Mistrzostw Tańca – Rimini 2014, reprezentacja Polski na Mistrzostwach Świata w 2015roku, III miejsce w kategorii Hip Hop formacja 16+ w Krajowych Mistrzostwach International Dance w 2015roku,V miejsce w kategorii Hip Hop mała Grupa 16+ w Krajowych Mistrzostwach International Dance w 2015roku, IV miejsce w kategorii Duet Hip Hop 16+ OPEN w XXI Otwartych Mistrzostw Polski Freestyle w 2014 r.

Kamil Sobolewski (absolwent) – finalista Olimpiady Wiedzy Technicznej w grupie mechaniczno-budowlanej organizowanej przez Naczelną Organizację Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych w Warszawie, tytuł Taon w Polsko-Ukraińskim Konkursie Fizycznym „Lwiątko 2015” organizowanym przez Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół V Liceum Ogólnokształcącego im. Augusta Witkowskiego w Krakowie, wyróżnienie 1 stopnia na szczeblu krajowym w Ogólnopolskim Konkursie Fizycznym Eureka organizowanym przez Stowarzyszenie Upowszechniania Wiedzy i Kultury Regionalnej w Warszawie, finalista XIX Konkursu Wiedzy Technicznej organizowanym przez Uniwersytet Śląski Wydział Informatyki i Nauk o Materiałach. finalista XLI Olimpiady Wiedzy Technicznej

Justyna Filo (klasa 2b) – finalistka etapu centralnego Olimpiady Bibliologicznej i Informatologicznej organizowanej przez Katedrę Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Uniwersytetu Łódzkiego, finalistka Konkursu „Repatriacja czy ekspatriacja? Wyjechać czy zostać? Masowe wypędzenia obywateli polskich ziem wschodnich II Rzeczypospolitej w latach 1944-1959” realizowanego w ramach III edycji projektu „Kresy- polskie ziemie wschodnie w XX wieku”, kategoria prace multimedialne.

Julia Nowak (klasa 2d) – finalistka XXV Olimpiady Teologii Katolickiej

Magdalena Dołęga (klasa IIId) – finalistka  XXIV Olimpiady Teologii Katolickiej

To kolejne wyróżnienia dla naszej szkoły będące wyrazem uznania dla młodzieży osiągającej sukcesy naukowe i artystyczne.

16 listopada 2015 roku Małgorzata Kucia (klasa 2d) otrzymała Stypendium Prezesa Rady Ministrów za najwyższą średnią w szkole, a w gronie laureatów Nagród Starosty za wybitne osiągnięcia naukowe, sportowe i artystyczne znaleźli się: Małgorzata Kucia (klasa 2d), Przemysław Ciempka (klasa 3f) i Kamila Sioła (klasa 3d)

Gratulujemy nagrodzonym i życzymy dalszych sukcesów!

Accessibility Toolbar