Stypendysta MEN – Mateusz Frejlich

W dniu 7 marca 2018 roku Pani Minister Anna Zalewska wręczyła dyplomy stypendystom Ministra Edukacji Narodowej za wybitne osiągnięcia edukacyjne w roku szkolnym 2016/2017. Podczas uroczystości w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów stypendia otrzymało ponad 80 uczniów.
Wśród nich znalazł się uczeń naszego Liceum – Mateusz Frejlich. Gratulujemy oraz życzymy dalszych sukcesów.

MEN ][ YouTube ]

Accessibility Toolbar