Ogólnopolski Tydzień Kariery w I LO

W dniach 21-27 października 2019r. w całej Polsce odbyła się 11. edycja Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery pod hasłem : „Pasja, profesja, powołanie…”. Nasze Liceum również brało udział w tym cyklicznym wydarzeniu. W ramach OTK zostały zorganizowane spotkania młodzieży ze znanymi absolwentami i przedsiębiorcami. Zaproszeni goście: Pan Bogdan Polak – Skarbnik Powiatu Olkuskiego przez ostatnich 20 lat czyli od ponownego utworzenia powiatu olkuskiego w 1999r., absolwent I Liceum , Pan Mariusz Miąsko – Doktor Nauk Prawnych UJ, autor ponad 230 publikacji prawnych, założyciel i współwłaściciel największej polskiej firmy prawniczej branży TSL, Prezes Stowarzyszenia URKSiTD „Najlepsza Droga”, absolwent I Liceum oraz Pan Mieczysław Włosek – Prezes Zarządu Wielickiej Spółki Transportowej, były Pełnomocnik Burmistrza Miasta Wieliczka ds. Programów Wsparcia oraz Prezes Zarządu Kraków Airport Hotel Sp. z o.o. , podzielili się z młodzieżą, w sposób niezmiernie ciekawy, swoim doświadczeniem zawodowym zwracając także szczególną uwagę na istotę powołania i swoje pasje – zgodnie z myślą przewodnią tegorocznego OTK.

Warto dodać, że Ogólnopolski Tydzień Kariery to coroczna akcja zainicjowana przez Stowarzyszenie Doradców Szkolnych i Zawodowych RP pod patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, której celem jest propagowanie świadomych wyborów edukacyjnych oraz zachęcenie do odpowiedniego planowania kariery zawodowej.

Accessibility Toolbar