Rekrutacja 2022

Komisja rekrutacyjna przyjmuje w godzinach od 8:30 do 14:30 w sali 25.

Kandydaci do klas pierwszych proszeni są o dostarczenie kopii świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz kopii zaświadczenia wyniku egzaminu ósmoklasisty do 12 lipca 2022 r. po wcześniejszym wprowadzeniu ocen i wyników do systemu.

Zapraszamy

Accessibility Toolbar