UMOWA O WSPÓŁPRACY Z UNIWERSYTETEM ROLNICZYM W KRAKOWIE

We wtorek, 2 lipca została podpisana umowa o współpracy I Liceum Ogólnokształcącego w Olkuszu z Uniwersytetem Rolniczym w Krakowie. Uczelnię reprezentował prorektor ds. kształcenia – dr hab. inż. Andrzej Bogdał, prof. URK, w imieniu Szkoły umowę podpisała Pani Dyrektor Irena Majda, której towarzyszyła Pani Wicedyrektor Barbara Tarczyńska. Podczas uroczystości obecni byli przedstawiciele Biura Programów i Jakości Kształcenia URK: mgr Ewa Kliś-Brudny (kierownik) i dr inż. Agnieszka Szczeponek oraz pracownicy Centrum Kultury i Kształcenia Ustawicznego URK: dr Michał Szanduła (dyrektor) i dr inż. Marcelina Machura (kierownik Centrum Kongresowego URK).

Uniwersytet obejmuje patronatem klasy, które w ramach zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych kładą nacisk na nauczanie przedmiotów biologicznych, chemicznych, rolniczych i przyrodniczych.

Umowa ma na celu przede wszystkim wspólne promowanie nauki w dziedzinie nauk rolniczych i przyrodniczych oraz współpracę przy tworzeniu inicjatyw związanych z szeroko rozumianą edukacją młodzieży.

Pracownicy Uniwersytetu będą również prowadzić zajęcia w szkole i na URK. Uczniowie, zwłaszcza wybitni, będą mieli możliwość uczestniczenia w zajęciach laboratoryjnych i pokazach eksperymentalnych w laboratoriach URK.

To wyjątkowa okazja do poszerzenia wiedzy i praktycznych umiejętności naszych uczniów, a także zacieśnienia współpracy między instytucjami edukacyjnymi.

Jesteśmy dumni z tego faktu tym bardziej, iż Absolwent naszego Liceum prof. dr hab. lek. wet. Kazimierz Kosiniak-Kamysz, przez dwie kadencje (lata1993–1999) pełnił funkcję Rektora wówczas Akademii Rolniczej w Krakowie.

Accessibility Toolbar