Adam Cyra

Notka


Pan Adam Cyra ukończył Szkołę Podstawową w Sienicznie w latach 1956-1963.
Jest absolwentem I Liceum Ogólnokształcącego w Olkuszu, klasy XIa i wychowankiem mgr Zofii Sroki. Liceum ukończył w 1967 r. i pomyślnie zdał maturę.
W roku 1972 r. ukończył studia historyczne na Uniwersytecie Jagiellońskim. Następnie podjął pracę w Państwowym Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu, gdzie obecnie pracuje jako starszy kustosz. W roku 1996 obronił pracę doktorską na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach – „Rotmistrz Witold Pilecki (1901-1948). Życie i działalność na tle epoki”.
Jest autorem kilku książek i ponad dwustu artykułów, poświęconych historii KL Auschwitz.
Jego książka o rotmistrzu Pileckim została także przetłumaczona na język czeski i wydana w Republice Czeskiej w 2013 r.

Współpracuje aktywnie od ponad dwudziestu lat z Towarzystwem Opieki nad Oświęcimiem, publikując liczne artykuły w biuletynie wydawanym przez to Towarzystwo. Przez wiele lat współpracował także z Towarzystwem Miłośników Wołynia i Polesia. Zorganizował ponad dwadzieścia wystaw krajowych i zagranicznych, poświęconych historii KL Auschwitz. Jest współtwórcą wystawy stałej na terenie Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu w bloku nr 11, zatytułowanej „Obozowy i przyobozowy Ruch Oporu”.

Jako historyk wystąpił w kilku filmach dokumentalnych, m.in.: „Uciekinier”, „Jaster”, „Pilecki”, który był pokazywany w kinach na terenie całej Polski.

Działalność jak i osiągnięcia naukowe naszego Absolwenta są imponujące.
W 2005 r. według jego pomysłu (napisy i dobór nazwisk) powstał na starym cmentarzu w Olkuszu pomnik, upamiętniający mieszkańców Ziemi Olkuskiej (Polaków i Żydów) zamordowanych w hitlerowskich więzieniach, obozach koncentracyjnych i obozach masowej zagłady.
Jednym z jego największych osiągnięć jest upamiętnienie oraz utrwalanie w świadomości zbiorowej Polaków poprzez liczne artykuły i publikacje, które ukazywały się na przestrzeni lat 1989-2014, postaci i dokonań rtm. Witolda Pileckiego, dobrowolnego więźnia KL Auschwitz, twórcy konspiracji wojskowej w tym obozie, uciekiniera z obozu oświęcimskiego, uczestnika Powstania Warszawskiego, więźnia obozów jenieckich w Lamsdorf i Murnau, oficera II Korpusu Polskiego we Włoszech, straconego w okresie terroru stalinowskiego w więzieniu na Mokotowie 25 maja 1948 r.

Od 12 stycznia 2012 r. dr Adam Cyra prowadzi prywatny blog historyczny, na którym opublikował wiele tekstów, powstałych na przestrzeni ostatnich lat.

Dotychczas za swoją działalność Adam Cyra został uhonorowany:
Złotym Krzyżem Zasługi (1997), Medalem Pro Memoria (2005), Złotym Medalem Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej (2009) i Medalem Miasta Oświęcim (2010).


Adam Cyra – spotkanie z Absolwentem (III 2017)

Accessibility Toolbar