Andrzej Cieszewski

Notka


Wychowanek Gimnazjum im. Króla Kazimierza w Olkuszu. Major Wojska Polskiego, uczestniczył w II Wojnie Światowej najpierw w kampanii wrześniowej a po opuszczeniu łagrów i kazamatów sowieckich w Związku Radzieckim w Armii Polskiej na Zachodzie.
Autor książki „Pamiętaj… Skąd nasz Ród…” przekazanej naszej szkole (maszynopis trafił do Biblioteki Jagiellońskiej ze względu na jej duże walory historyczno-naukowe i patriotyczne). Książka jest bezcennym dokumentem bohaterstwa żołnierza polskiego i cierpień tej części Narodu Polskiego, która w wyniku układu niemiecko-sowieckiego z 1939 roku została poddana władzy sowieckiej. Dotyczy ona spraw polskich i osobistych losów Autora, niemniej dużo w niej opisów działania totalitarnego systemu sowieckiego i obrazów realizacji obłąkańczej ideologii nie cofającej się w razie potrzeby przed zbrodniczym ludobójstwem.

Accessibility Toolbar