Andrzej Makuch

Absolwent Wydziału Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki z 2010 roku na kierunku Elektrotechnika. Mgr inż. nauk technicznych w zakresie Elektroenergetyki. Specjalista w zakresie komputerowego modelowania i analizy stanów dynamicznych w układach elektroenergetycznych.
Obecnie zatrudniony (w pełnym wymiarze) na stanowisku asystenta na Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie.

Accessibility Toolbar