Barbara Filipek (Cebo)

Prof. zw. dr hab. Barbara Filipek – Kierownik Katedry Farmakodynamiki Wydziału Farmaceutycznego Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego.
[ Katedra Farmakodynamiki UJ ]

Jest absolwentką Wydziału Farmaceutycznego AM w Krakowie. Po ukończeniu studiów rozpoczęła pracę w Katedrze Farmakodynamiki Wydziału Farmaceutycznego AM w Krakowie. Stopień naukowy doktora n. farmaceutycznych uzyskała w 1977 r. Po uzyskaniu tytułu dr hab. n. farm w roku 1995 objęła kierownictwo Pracowni Wstępnych Badań Farmakologicznych Katedry Farmakodynamiki. W roku 2002 uzyskała tytuł profesora nauk farmaceutycznych i w tym samym roku powołana została na kierownika Studium Kształcenia Podyplomowego Wydziału Farmaceutycznego. Od 2005 r. jest również kierownikiem Katedry Farmakodynamiki Wydziału Farmaceutycznego UJ CM. W roku 2009 uzyskała stanowisko profesora zwyczajnego w UJ CM.
Dorobek naukowy prof. dr hab. Barbary Filipek obejmuje autorstwo lub współautorstwo 151 prac oryginalnych, 54 prac monograficznych, 18 rozdziałów w książkach, redakcję 4 pozycji książkowych, 27 patentów na aktywne struktury chemiczne, 240 doniesień zjazdowych oraz promotorstwo 12 ukończonych doktoratów.

[informacja ze strony OIA w Krakowie]

Accessibility Toolbar