Edyta Sierka (Koper)

dr hab. Edyta Sierka – samodzielny pracownik na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska (WBiOŚ) Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach na kierunku biologia. Adiunkt w Katedrze Botaniki i Ochrony Przyrody, specjalizuje się w tematyce przemian środowiska przyrodniczego pod wpływem działalności człowieka (global changes) i ich minimalizacji. Modelowym obiektem badań dr hab. Sierki są zbiorniki antropogeniczne i ekspansywne gatunki roślin polikormonalnych.

Od roku 2012 pełni funkcje prodziekana WBIOŚ ds. Kontaktów z Otoczeniem i Promocji. Aktywnie propaguje ideę trwałego rozwoju, w ujęciu ochrony różnorodności biologicznej i wykorzystania biomasy oraz odpadów jako źródeł energii, w kontekście funkcjonowania ekosystemów i świadczonych przez nie usług dla człowieka (ecosystem services). Jest ekspertem w zakresie ocen oddziaływania przedsięwzięć na środowisko (EIA), auditorem wiodącym systemów zarządzania jakością (ISO 9001) i środowiskowego (ISO 140001) oraz  managerem rewitalizacji, a także specjalistą w zakresie wielokryterialnego systemu oceny jakości budynków przyjaznych środowisku (BREEM).

Aktualnie pełni m.in. funkcję V-ce prezesa Stowarzyszenia Klaster 3×20, i przewodniczącej Komisji Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami PAN o/Katowice.
Jest autorką ponad 90 publikacji naukowych i 21 popularyzujących nauki przyrodnicze oraz autorką/redaktorką 8 opracowań monograficznych.

Accessibility Toolbar