Grzegorz Kończak

Profesor UE dr hab. Grzegorz Kończak.

Absolwent kierunku Matematyka na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Śląskiego. W 1986 roku rozpoczął pracę w Instytucie Ekonometrii Akademii Ekonomicznej w Katowicach. W roku 1995 uzyskał doktorat, a w roku 2009 habilitację.

Prof. UE dr hab. Grzegorz Kończak jest pracownikiem Katedry Statystyki Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Obszar jego zainteresowań naukowych związany jest z zagadnieniami statystycznej kontroli jakości i wykorzystaniem metod symulacji komputerowej w analizach statystycznych. Jest autorem lub współautorem ponad 90. publikacji naukowych i dydaktycznych (w tym 11. książek) oraz kilkudziesięciu prac niepublikowanych. Wyniki prac naukowych prezentował na blisko 70. konferencjach krajowych i zagranicznych. Jest członkiem zespołów redakcyjnych w trzech czasopismach naukowych. Od 2010r. jest przewodniczącym Rady Oddziału Polskiego Towarzystwa Statystycznego w Katowicach, a od 2011 roku corocznie organizuje konkurs Analityk danych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Obecnie jest członkiem Komitetu Głównego Olimpiady Statystycznej.

Obecnie Pan Profesor pełni funkcję Prodziekana d.s. Nauki, a w poprzedniej kadencji funkcję Prodziekana ds. Studiów Stacjonarnych na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.


Grzegorz Kończak – spotkanie z Absolwentem (IX 2016)

Accessibility Toolbar