Jan Ludwik Wdowik

Zawodowy dyplomata. Ukończył Wydział Handlu Zagranicznego na SGPiS (obecnie SGH) a następnie studia podyplomowe w Instytucie Nauk Politycznych (Sciences Po) w Paryżu. Ponadto, w ramach stypendiów rządów hiszpańskiego i portugalskiego odbył studia językowe na uniwersytetach w Madrycie i Lizbonie. W MSZ od 1969 roku.

Był ministrem pełnomocnym w Ambasadzie RP w Rzymie i Konsulem Generalnym w Republice San Marino. W latach 1994-1996 chargé d’affaires a.i. (kierownik placówki) RP we Włoszech, Republice San Marino i na Malcie. W latach 2002-2008 – minister pełnomocny w Ambasadzie RP w Paryżu, a w latach 2007-2008 chargé d’affaires a.i. RP we Francji. W roku 2004, minister pełnomocny, zastępca stałego przedstawiciela RP przy UNESCO w Paryżu.

W latach 1996-2000 był przedstawicielem rządu w dwóch organizacjach regionalnych jako: Krajowy Koordynator Polski w Inicjatywie Środkowoeuropejskiej (międzynarodowa organizacja, w skład której wchodzi 16 państw Europy Środkowej i Wschodniej oraz Włochy), oraz Wysoki Urzędnik w Radzie Państw Morza Bałtyckiego (międzynarodowa organizacja państw leżących nad Morzem Bałtyckim plus Komisja Europejska UE). Koordynował również działalnością Polski w Radzie Europy.
W Ministerstwie Spraw Zagranicznych pełnił szereg funkcji kierowniczych, w tym: wicedyrektor Departamentu Integracji Europejskiej, wicedyrektor Departamentu Unii Europejskiej oraz wicedyrektor Departamentu Systemu Narodów Zjednoczonych i Organizacji Międzynarodowych.
Poliglota, zna biegle francuski, rosyjski, hiszpański, angielski, włoski, portugalski oraz niderlandzki. Przetłumaczył powieść G. Morandini „Warcaby z księżycem” oraz książkę A. Blair „Nowy przewodnik po Unii Europejskiej”.

W okresie 1998-2000 był doktorantem na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Jagiellońskiego.
W latach 2010-2016 pełnił funkcję ministra pełnomocnego, radcy Ambasady RP w Brukseli.
Był wielokrotnie odznaczany Krzyżami Zasługi.
W roku 1995 został jednym z laureatów nagrody Premio Simpatia, przyznawanej przez rzymskie stowarzyszenie kulturalne i wręczanej na rzymskim Kapitolu przez burmistrza miasta (zob. www.premiosimpatia.it).
Odbył studia na uniwersytecie LUISS w Rzymie oraz staż w Europejskiej Szkole Administracji Publicznej w Maastricht (Holandia).
Jest autorem wielu artykułów i tłumaczeń tekstów przeważnie o tematyce politycznej.

Accessibility Toolbar