Joanna Żur

Joanna Żur – doktorantka na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska UŚ.
Dorobek naukowy – wystąpienia na 6 konferencjach naukowych, 4 publikacje, autorskie projekty: „Degradacja paracetamolu przez immobilizowany szczep Pseudomonas moorei KB4”, „Konstrukcja konsorcjów bakteryjnych ukierunkowanych na kompleksową degradację niesteroidowych leków przeciwzapalnych”. Pomysłodawczyni i wykonawczyni zajęć laboratoryjnych pt. „Chemiae plantarum”, „Teoria wybuchu” i „Tajemnice wody” odbywających się w ramach Ogólnopolskiej Nocy Biologów.


Wyróżnienie JM Rektora Uniwersytetu Śląskiego dla naszej Absolwentki

Accessibility Toolbar