Karol Kyzioł

Dr hab. inż. Karol Kyzioł

Kierownik Pracowni Otrzymywania Materiałów z Fazy Gazowej
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
Katedra Fizykochemii i Modelowania Procesów

Strona WWW: home.agh.edu.pl/~kyziol/

Karol Kyzioł – CV naszego absolwenta

 

Materiały nadesłane przez naszego absolwenta – dziękujemy.

Accessibility Toolbar