MChE – Informatyka

2019/2020

Małopolska Chmura Edukacyjna z Informatyki

Zajęcia on-line

Celem lekcji on-line jest zaznajomienie uczestników z wybranymi tematami z obszaru informatyki. Łączny wymiar lekcji wynosi 30 godzin. Jedno spotkanie to 2 godz. lekcyjne.

Zagadnienia:

  • Wstęp do informatyki (2 godz.)
  • Wprowadzenie do systemu Linux (4 godz.)
  • Wprowadzenie do programowania w języku Python (4 godz.)
  • Wprowadzenie do sieci komputerowych (4 godz.)
  • Grafika komputerowa (4 godz.)
  • Wprowadzenie do baz danych (6 godz.)
  • Rekurencja w programowaniu (2 godz.)
  • Kryptografia (2 godz.)
  • Cyberbezpieczeństwo (2 godz.)

 

Accessibility Toolbar