Nauczyciele, pracownicy szkoły – miejsca spoczynku na olkuskim cmentarzu

Liceum to nie tylko kilka lat edukacji zakończone maturą. To świadomość ciągłości pokoleń – tych, które były przed nami i tych, które przyjdą po nas. To swoiste universitas, czyli wspólnota uczących i nauczanych. Toteż jedną z tradycji naszej szkoły jest zwyczaj odwiedzania grobów jej nauczycieli i pracowników na olkuskim cmentarzu parafialnym. Symboliczny znicz zapalany przed dniem Wszystkich Świetych lub innych uroczystości jak chociażby jubileusze szkoły, rocznice matur – świadczy, że żyje w nas pamięć o historii szkoły i ludziach, którzy ją tworzyli. To także wyraz wdzięczności uczniów wobec nauczycieli, wychowawców za ich trud i poświęcenie.

Poniżej zamieszczamy wykaz grobów nauczycieli i pracowników I LO na olkuskim cmentarzu do których udało się dotrzeć.

Nauczyciele, dyrektorzy i pracownicy naszej szkoły
spoczywający na olkuskim cmentarzu

Dyrektorzy
 • Dziuba Waldemar, zm. 2009, nauczyciel muzyki, dyrektor szkoły w l. 1980-1987;
  kwatera 22/rząd 7/miejsce 1.
 • Grużewska Maria, zm. 1940, nauczyciel j. polskiego, kierowała Liceum Żeńskim w l. 1917-1932;
  kwatera III LA/rząd 3/miejsce 9.
 • Michalski Zygmunt, zm. 1947, nauczyciel historii i geografii w l. 1938-1947, kierował szkołą w l. 1946-47;
  kwatera IV PB/rząd 3/miejsce 31.
 • Wilczyński Stanisław, zm. 1976, nauczyciel fizyki i astronomii, kierował szkołą l. 1950-1964;
  kwatera I PA/rząd 1/miejsce 15.
Nauczyciele
 • Bandrowska Maria, zm. 1959, nauczyciel matematyki w l. 1945-50;
  kwatera I PB/rząd 7/miejsce 30.
 • Bejgier Anna, zm. 2007, nauczyciel języka rosyjskiego w l. 1985-1993;
  kwatera III PA/rząd 3/miejsce 22.
 • Boczkowski Wojciech, zm. 1986, nauczyciel historii w l. 1972-74;
  kwatera I LA/rząd 9/ miejsce 5.
 • Burakowska Justyna, zm. 2010, nauczyciel chemii w l. 1965-2001;
  kwatera II LA/rząd 1/miejsce 17.
 • Cembrzyńska Janina, zm. 1981, nauczyciel historii w l. 1945-1971;
  kwatera II PA/rząd 7/miejsce 2
 • Cockiewicz Danuta, zm. 2011, nauczycielka historii w l. 1965-2001;
  kwatera  II LB/rząd 15/miejsce 14.
 • Czura Julian, zm. 1972, nauczyciel wychowania fizycznego w l. 1938-1939 oraz 1945-51;
  kwatera III PA/rząd 3/miejsce 9.
 • Deręgowska Anna, zm. 1962, nauczyciel chemii od 1945 roku;
  kwatera I PB/rząd 4/miejsce 21.
 • Feczko Maria, zm. 1976, nauczyciel wychowania fizycznego w l. 1930-32 oraz 1945-52;
  kwatera IV LA/rząd 10/miejsce 16.
 • Foryś Franciszek, zm. 1968, nauczyciel historii i języka niemieckiego w l. 1924-25;
  kwatera IV LC/rząd 21/miejsce 191.
 • Gamrat Florian, zm. 2015, nauczyciel historii w latach 1987-1991;
  kwatera III LB/rząd 10/miejsce 237
 • Grzywacz Bronisław, zm. 1977, nauczyciel rysunku od 1950 roku;
  kwatera II LA/rząd 2/ miejsce 3.
 • Jagodziński Wiesław, zm. 1943, nauczyciel matematyki w l. 1930-40;
  kwatera II PB/rząd 6/miejsce 27.
 • Jeleń Edward, zm. 1924, nauczyciel matematyki w l. 1921-24;
  kwatera IIIPA/rząd 1/miejsce 17.
 • Jędrysik Aleksander, zm. 2012, nauczyciel matematyki w l. 1970-1998;
  kwatera I LA/rząd 5/miejsce 8.
 • Karkos Janina, zm. 1977, nauczycielka łaciny w l. 1935-39 oraz 1945-52;
  kwatera III LB/rząd 1/miejsce 13.
 • Kołacz Piotr, zm. 1965, nauczyciel języka rosyjskiego śpiewu i muzyki od 1919 do końca lat 50;
  kwatera VB/rząd 3/ miejsce 45.
 • Kondaki Jadwiga, zm. 1969, nauczyciel języka francuskiego w l. 1923-1931 oraz 1945-1955;
  kwatera III LA/rząd 11/miejsce 1.
 • Krokosz Zofia, nauczycielka języka polskiego i bibliotekarka w latach 1950-51, 1957-1979;
  kwarera II LA/rząd 3/miejsce 1.
 • Langkammer Bronisław ks., zm. 1933, katecheta w l. 1917-33;
  kwatera I PB/rząd 1/miejsce 18.
 • Mitka Michał, zm. 1951, nauczyciel łaciny i języka polskiego w l. 1916-39 oraz 1945-51;
  kwatera I PA/rząd 7/miejsce 26.
 • Nowosad Roman, zm. 2010, nauczyciel j. polskiego w l. 1985-2001;
  kwatera 26/rząd 7/miejsce 167.
 • Nowosad Rozalia, zm. 2000, bibliotekarka w roku 1995/96;
  kwatera 26/rząd 7/miejsce 167.
 • Piekarska Krystyna, zm. 1990, nauczyciel języka polskiego w l. 1962-90;
  kwatera IV/rząd 4/ miejsce 48.
 • Pilchowicz Paulina, zm. 2012, nauczyciel j. rosyjskiego w l. 1961-1987, wicedyrektor szkoły w l. 1976-1981;
  kwatera 26/rząd 9/miejsce 201.
 • Tarasin Katarzyna, zm.1987, nauczyciel historii i języka rosyjskiego po 1945 roku;
  kwatera VC/rząd 18/miejsce 288.
 • Tyboń Włodzimierz, zm. 1986, nauczyciel fizyki w l. 1955-86, wicedyrektor szkoły w l. 1964-1976;
  kwatera III LA/rząd 10/miejsce 23.
 • Zub Stanisława, zm. 1993, nauczyciel języka niemieckiego i matematyki w latach 1945-1969;
  kwatera II LB/rząd 16/miejsce 6A.
Pracownicy administracji i obsługi szkoły
 • Boczkowski Wojciech, zm. 1986, kierownik internatu w l. 1972-74;
  kwatera I LA/rząd 9/miejsce 5.
 • Foryś Maria, zm. 1976 i Foryś Władysław zm. 1978, woźni szkoły;
  kwatera II PA/rząd 3/miejsce 4.
 • Ogrodzka Leonia, zm. 1973, prowadziła sekretariat od 1932 roku;
  kwatera III PA/ rząd 1/ miejsce 28.

Opracowanie: mgr Janina Wojas

Accessibility Toolbar