Olgerd Dziechciarz

Dziechciarz Olgerd – poeta, prozaik, felietonista, ur. 1968 w Olkuszu. Z wykształcenia nauczyciel historii (Uniwersytet Śląski w Katowicach).

Autor książek popularyzujących dzieje ziemi olkuskiej: „Średniowieczne mury Olkusza” (1995, 1999), „Heretycy regionu olkuskiego” (1998), „Przewodnik po ziemi olkuskiej. Tom I. Olkusz” (2000, 2003)), „Przewodnik po ziemi olkuskiej. Tom II, cz. 1. Gminy Klucze i Pilica” (2000), „Przewodnik po ziemi olkuskiej. Gminy: Bolesław, Bukowno i Sławków” (2001), „Przewodnik po ziemi olkuskiej. Sławni, mniej sławni, niesławni” (2003), „Olkuskie ongiś i dziś” (2008);
czterech tomów felietonów: „Siodłanie krowy czyli artykuły ostatniej potrzeby” (2003), „Partykularne interesy” (2005), „Olkusz dla opornych” (2006), „Olkusz dla średnio zaawansowanych” (2011);
siedmiu tomików poetyckich: „Ubyt” (1996), „Podmioty codziennego użytku” (1999), „Autoświat” (2007), „Wiersze (p)różne” (2008), „Galeria Humbug” (2009), „Mniej niż zło” (2011), „Przewrócona ósemka” (2014);
zbiorów opowiadań: „Masakra” (2007), „Miasto Odorków” (2009), „pomazaniec” (2009), „Pakuska” (2014), wyboru humoresek „Graf von Mann” (2007) oraz powieści: „Wielkopolski” (2012) i „Małopolski” (2013).

Ponadto zredagował kilkadziesiąt książek, m.in.: „Olkusz; Zagłada i pamięć” (2007, praca zbiorowa, współredakcja), albumy „Jacek Taszycki. Rysunki” (2005), „Jacek Taszycki. Malarstwo” (2006), Kinga i Ignacy Kościńscy „Maria Płonowska. Malarstwo” (2005), Grzegorz Biliński „Wiejskie budownictwo drewniane i jego stan na ziemi olkuskiej” (2011), Henryk Osuch „Życie Emalierni” (2013), „Karol Wojtyła na ziemi olkuskiej” (2014), Jarosław Nowosad „Czarny chevrolet” (2013).

Od 1990 roku współpracował z wieloma gazetami, w których opublikował kilka tysięcy artykułów, reportaży, felietonów, recenzji i wywiadów (m.in. „Tygodnik Powszechny”, „Gazeta Wyborcza”, „Więź”, „Lampa”, „Trybuna Śląska”, „Dziennik Polski”, „Gazeta Krakowska”, „Wiadomości Zagłębia”, „Przegląd Olkuski”, „Ziemia Olkuska”, „Kwartalnik Powiatu Olkuskiego”, „Ilcusiana”.
Wiersze, powiadania i fragmenty powieści publikował m.in. w: „Akcencie”, „Cegle”, „Toposie”, „Frazie”, „Śląsku”, „Nowej Okolicy Poetów”, „Ricie Baum”, „Arteriach”, „Migotaniach, Przejaśnieniach”, „Szafie”, „Helikopterze”, „Opcjach”, „PKPzinie”, „Korespondencji z Ojcem” (niektóre wiersze podpisuje pseudonimem Tytus Żalgirdas).

W latach 2002-2009 stały felietonista Gazety Krakowskiej (w dodatku „Małopolska Zachodnia”).
Członek Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich. Od 2001 r. instruktor ds. wystawienniczych w Małopolskiej Galerii Wystaw Artystycznych w Olkuszu (obecnie Galeria Sztuki Współczesnej Biuro Wystaw Artystycznych w Olkuszu).

W 2013 roku tzw. Nieformalna Grupa z Olkusza (Ireneusz Cieślik, Olgerd Dziechciarz, Krzysztof Kocjan i Dariusz Rozmus) otrzymali Nagrodę ks. Stanisława Musiała – za całokształt twórczości na rzecz dialogu i pojednania polsko-żydowskiego. W 2006 r. otrzymał Olkuską Nagrodę Artystyczną za całokształt twórczości. Laureat wielu ogólnopolskich konkursów literackich.

Od 2005 r. wraz z poetą Łukaszem Jaroszem organizuje w ramach Galerii Literackiej przy BWA Olkusz Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Kazimierza Ratonia. Redaktor techniczny książek poetyckich wydawanych przez Galerię Literacką przy GSW BWA w Olkuszu.

Blog, Facebook i Twitter:
http://wolkuszuczylinigdzie.salon24.pl/
https://pl-pl.facebook.com/olgerd.dziechciarz
https://pl-pl.facebook.com/pakuska.olgerd.dziechciarz
https://pl-pl.facebook.com/ziemia.olkuska
https://twitter.com/odziechciarz

Accessibility Toolbar