Stanisława Zub

Córka Franciszka i Wiktorii, urodziła się 26 X 1912 roku w miejscowości Piasek k. Częstochowy. Tam spędziła lata dzieciństwa. Szkołę średni ą ukończyła w Kowlu (obecnie Ukraina). Studiowała germanistykę na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Po wyjściu za mąż w 1940 roku podjęła pracę w szkole w Kluczach, gdzie pracowała do końca 1944 roku. Od zakończenia wojny, tj. 1945 roku pracowała bez przerwy jako germanistka w jedynym wówczas Liceum Ogólnokształcącym w Olkuszu. Jej pasją były także przedmioty ścisłe a w szczególności matematyka. Pełniła wiele odpowiedzialnych funkcji w tym zastępcy dyrektora Liceum Ogólnokształcącego oraz kierownika męskiego i żeńskiego internatu. Na emeryturę przeszła we wrześniu 1969 roku. Zmarła 23 V 1993 roku i pochowana jest na cmentarzu w Olkuszu.

Accessibility Toolbar