Tadeusz Kołodziej

Prof. Tadeusz Kołodziej urodził się w 1948 r. w Wolbromiu. Tu uczęszczał do Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza. Następnie rodzina przeniosła się do Olkusza. W 1962 r. rozpoczął naukę w Liceum Ogólnokształcącym im. Kazimierza Wielkiego. Po maturze rozpoczął studnia na Wydziale Handlu Zagranicznego obecnej Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. W 1971 r. związał się zawodowo z obecnym Uniwersytetem Ekonomicznym w Krakowie.W połowie lat 70. był stypendystą rządu francuskiego na Uniwersytecie Paris I (Panthéon-Sorbonne) oraz Paris IX (Dauphine). Pracę doktorską nt. roli międzynarodowej kooperacji przemysłowej w przebudowie struktury towarowej handlu zagranicznego (na przykładzie polsko-francuskich kontaktów gospodarczych) obronił w 1976 r.

W latach 1981-1988 przebywał w obecnej Republice Demokratycznej Konga, gdzie pełnił funkcję profesora i wicedziekana na Uniwersytecie w Lubumbashi w Zairze. Dzięki temu miał możliwość zwiedzić także sąsiednie kraje afrykańskie oraz zapoznać się z zachodzącymi w nich przemianami społecznymi i politycznymi, m.in. w Zambii, Zimbabwe, Tanzanii, Malawi, Zambezi i Mauritius.

W 1984 r. uzyskał w Krakowie habilitację na podstawie rozprawy „Społeczno-ekonomiczne problemy rozwiniętych państw kapitalistycznych a przemiany w międzynarodowym podziale pracy”. Po powrocie do kraju w latach 90. rozpoczął pracę na Wydziale Prawa i Administracji, a następnie Zarzadzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego, gdzie pełnił funkcję kierownika Zakładu Integracji Europejskiej i kierownika Katedry Jean Monnet. W tym okresie była to pionierska działalność naukowa w zakresie rozwijających się studiów europejskich. Zdobyte doświadczenie zaowocowało objęciem w latach 1996-1999 stanowiska dyrektora Departamentu Ekonomicznego Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej.

Od 2000 do 2001 r. pełnił funkcję ambasadora RP w Demokratycznej Republice Konga. W latach 2001-2011 był profesorem i kierownikiem Katedry Jean Monnet na Wydziale Zarzadzania Uniwersytetu Warszawskiego, a następnie profesorem na Wydziale Zarządzania Politechniki Warszawskiej. W ostatnich latach był profesorem na Wydziale Prawa, Administracji i Stosunków Międzynarodowych Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza-Modrzewskiego.

Profesor Tadeusz Kołodziej specjalizował się w problematyce Unii Europejskiej oraz rozwoju krajów słabiej zaawansowanych ekonomicznie. Jego ostatnia, wydana w 2015 r., publikacja nosi tytuł „Od transformacji do integracji. Rzecz o ciągłości PRL i III RP”.

Zmarł nagle 27 stycznia 2017 r. w wieku 68 lat.

Strona WWW: http://www.tadeuszkolodziej.pl/

Opracowanie:
Radosław Kuś – Inspektor Zespół ds. Dziedzictwa i Aktywności Kulturalnej
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego

Accessibility Toolbar