I LO ponownie najlepsze w powiecie olkuskim (2016)

14 stycznia 2016 roku Fundacja EdukacyjnaPerspektywy” ogłosiła wyniki Ogólnopolskiego Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych 2016. I Liceum Ogólnokształcące im. Króla Kazimierza Wielkiego w Olkuszu widnieje od lat wśród najlepszych liceów w Polsce i w tym roku ponownie jest jedyną szkołą ponadgimnazjalną naszego powiatu, która została wyróżniona. Znajduje się w czołówce 20 najlepszych liceów w województwie i 500 w kraju, zajmując odpowiednio 16 miejsce w Małopolsce i 210 w Polsce. Wiąże się to z przyznaniem tytułu „Srebrna Szkoła 2016”.

Nad ustaleniem kryteriów i właściwym przebiegiem prac nad rankingiem czuwała Kapituła rankingu w skład której wchodzą przedstawiciele trzech ważnych środowisk edukacyjnych, m.in. przewodniczący komitetów głównych olimpiad przedmiotowych, dyrektorzy okręgowych komisji egzaminacyjnych oraz członkowie Komisji ds. Kształcenia Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich. Ranking „Perspektyw” został przygotowany w oparciu o sukcesy szkoły w olimpiadach przedmiotowych (30%), wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych (25%) i z przedmiotów dodatkowych (45%). Dzięki wiarygodnym i porównywalnym danym na temat egzaminów maturalnych ranking jest precyzyjną „fotografią” polskich szkół ponadgimnazjalnych.

Uroczyste ogłoszenie wyników odbyło się w obecności wiceministra edukacji Macieja Kopcia, który serdecznie pogratulował wszystkim szkołom. Minister podkreślił, jak ważny jest wysiłek wkładany przez dyrekcję szkoły i grono pedagogiczne w wypracowanie takich metod nauczania, żeby szkoła mogła znaleźć się wśród najlepszych.

„Złote, Srebrne i Brązowe… najlepsze polskie szkoły ponadgimnazjalne to miejsca, gdzie zaczyna się dobra przyszłość. Nie tylko uczniów, ale i nas wszystkich, naszego kraju, Europy, świata. Przyglądamy się tym szkołom od 18 lat, staramy się poznać ich receptę na sukces i upowszechnić ją, z korzyścią dla całego systemu edukacji. Dobra szkoła była, jest i będzie na wagę złota! Dobre liceum czy technikum otwiera wszystkie drzwi. Daje nie tylko wiedzę i umiejętności, ale także wychowuje, kształtuje postawę życiową młodego człowieka. Takie właśnie szkoły wskazuje nasz Ranking, który właśnie osiągnął dorosłość: to jego XVIII edycja.(…) Dziękujemy też serdecznie Ministerstwu Edukacji Narodowej, które zawsze uznawało nasz ranking za ważny element budowania kultury jakości w polskiej edukacji.”– cytujemy organizatorów rankingu.

Cieszy nas fakt, że od lat zdawalność oraz wyniki matur absolwentów I LO są dużo wyższe w porównaniu z wynikami osiąganymi w kraju, województwie czy też powiecie. To one bowiem decydują o tym, na jakie studia dostaną się absolwenci, od nich zależy przyszłość naszej młodzieży. Szczególne gratulacje za znakomite wyniki w ostatniej sesji maturalnej należą się  Agnieszce Szczepanek, która znalazła w gronie 100 najlepszych polskich maturzystów oraz Kamilowi Sobolewskiemu, który 5 na 8 zdawanych przedmiotów zaliczył na 100%.

Jesteśmy również dumni z osiągnięć naszych uczniów w olimpiadach przedmiotowych, uwzględnionych  w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych 2016. W roku szkolnym 2014/2015 sukcesy odnieśli: Przemysław Ciępka – laureat XXXIX Olimpiady Artystycznej w sekcji historii sztuki, opiekun: mgr Stanisław Wywioł; Szymon Gus oraz Kamil Sobolewski – finaliści XLI Olimpiady Wiedzy Technicznej, opiekun: mgr Maria Piasny; Anna Marchaj – finalistka XLVI Olimpiady Języka Rosyjskiego, opiekun: mgr Bogusława Wajdzik; Julia Nowak – finalistka XXV Olimpiady Teologii Katolickiej, opiekun: mgr Monika Laga.

Ogólnopolski Ranking Szkół Ponadgimnazjalnych nie jest jednakże jedyny, w którym I Liceum Ogólnokształcące im. Króla Kazimierza Wielkiego w Olkuszu zostało wyróżnione. „Perspektywyogłosiły również wyniki pierwszej edycji Rankingu Liceów STEM – wskazując polskie licea najlepiej kształcące w zakresie matematyki, fizyki, chemii i informatyki. W gronie najlepszych znalazło się 17 liceów z województwa Małopolskiego, a wśród nich jedyne z powiatu I LO zajmujące 8 pozycję w województwie i 141 w kraju.

Najstarsze w Olkuszu Liceum otrzymało także wyróżnienie w IV edycji Rankingu IT-Szkoła w uznaniu działań na rzecz rozwijania kompetencji uczniów szkół ponadgimnazjalnych w zakresie technologii informacyjno- komunikacyjnych.

Wiarygodne i przydatne informacje o efektywności nauczania w szkole dostarcza też Edukacyjna Wartość Dodana (EWD). Wyróżniamy się również pod tym względem. Wskaźnik EWD jest najwyższy w powiecie zarówno dla języka polskiego, przedmiotów humanistycznych, jak i matematyki i przedmiotów matematyczno-przyrodniczych. EWD pokazuje, że nasze liceum nie spoczywa na laurach i nie marnuje potencjału uczniów. Młodzi ludzie rozwijają się pod naszymi skrzydłami i osiągają tzw. sukces edukacyjny.

Jednolitość przyjętych kryteriów w rankingach pozwala zobaczyć, jak dana szkoła prezentuje się  w zestawieniu z innymi, czy i w jakim zakresie od nich się odróżnia, a nade wszystko – jakie są jej najmocniejsze strony. Ranking Szkół Ponadgimnazjalnych Perspektyw jest więc źródłem wiedzy dla gimnazjalistów i ich rodziców, którzy stoją przed podjęciem ważnej decyzji: jaką wybrać szkołę, by odpowiadała zarówno oczekiwaniom jak i uwarunkowaniom  ucznia. I chociaż poszczególne kryteria rankingu nie obejmują wszystkich aspektów funkcjonowania szkoły, to wzięte łącznie pozwalają uznać, iż w najlepszych rankingowych liceach młodzież zdolna, pracowita i otwarta na pomoc ze strony swych nauczycieli-mistrzów, ma stworzone najlepsze warunki dla rozwijania swoich talentów.

I LO to nie tylko miejsce przygotowań do matury. To szkoła z pasją, rozwijająca zainteresowania młodych ludzi, podejmująca ciągle nowe wyzwania. Potwierdzeniem sukcesów na tej płaszczyźnie są liczne certyfikaty m.in.: Szkoła z Klasą, Szkoła Odkrywców Talentów, Szkoła Dialogu, Najlepiej Zaprojektowana Szkoła.  Powodem do dumy są również osiągnięcia uczniów w różnych dziedzinach nauki zarówno ścisłych, przyrodniczych jak i humanistycznych. Młodzież ma możliwość rozwijania swoich talentów  językowych i artystycznych. Potwierdzeniem powyższego jest także otrzymany w ubiegłym roku szkolnym certyfikat Szkoły Łowców Talentów w dowód uznania zaangażowania nauczycieli w rozwijanie talentów i zainteresowań uczniów oraz wysokich osiągnięć w ogólnopolskich konkursach przedmiotowych organizowanych w ramach ogólnopolskiego programu edukacyjnego Łowimy Talenty 2014/2015.

Liczba zajęć dodatkowych, projektów, wymian międzynarodowych, wycieczek, warsztatów językowych, spotkań z ciekawymi, znanymi  ludźmi najlepiej świadczy o tym, że każdy znajdzie u nas coś dla siebie i będzie miał szansę w przyjaznej atmosferze zdobywać wiedzę i umiejętności.

Zależy nam na zapewnieniu młodzieży jak najlepszego startu w dorosłe życie. Aby przygotować uczniów do funkcjonowania w środowisku wyższych uczelni nawiązaliśmy współpracę z Uniwersytetem Jagiellońskim i Uniwersytetem Śląskim. Młodzież ma możliwość uczestniczenia w zajęciach uniwersyteckich, wykładowcy goszczą także w I LO.

I Liceum Ogólnokształcące im. Króla Kazimierza Wielkiego w Olkuszu to nowoczesna szkoła ze stuletnią tradycją, której celem jest rzetelne przekazywanie wiedzy, zaspakajanie ambicji młodzieży oraz zapewnienie uczniom optymalnych warunków dla ich wszechstronnego rozwoju.

To także szkoła z którą trudno się rozstać. W tym  jubileuszowym roku szkolnym jest to szczególnie widoczne. Do Jedynki czy też Kazika  powraca się nie raz po to, aby spotkać się z kolegami i koleżankami, zobaczyć się z nauczycielami. Czasami absolwenci  wracają jako nauczyciele, zdecydowanie częściej jako rodzice. Współpraca z absolwentami jest dla nas niezmiernie ważna, daje poczucie przynależności do wielopokoleniowej wspólnoty. Dziękując za dotychczasowe wsparcie zapraszamy na kolejne uroczystości towarzyszące obchodom 100-lecia istnienia Szkoły. Najważniejszą z nich będzie Zjazd Absolwentów planowany na 18 czerwca 2016 roku.

Accessibility Toolbar