I LO ponownie z tytułem „Srebrnej Szkoły”

12 stycznia 2022 r. Fundacja Edukacyjna „Perspektywy” ogłosiła wyniki Ogólnopolskiego Rankingu Liceów i Techników 2022.

Niezmiernie miło nam poinformować, że nasze Liceum znajduje się wciąż w gronie najlepszych w województwie oraz w kraju i zostało uhonorowane tytułem „Srebrna Szkoła 2022”. W tym trudnym i wyjątkowym czasie uplasowało się na 27 miejscu w Małopolsce i 293 w Polsce. I Liceum, zostało również wyróżnione  w Rankingu Szkół Olimpijskich  – 96 pozycja w Polsce.

 

W rankingu 2022 przeanalizowano wyniki 1256 liceów ogólnokształcących (spośród 2270 działających w kraju) i 1165 techników (spośród 1863), które spełniły kryterium wejścia do Rankingu. Ogłoszono listę 1000 najlepszych liceów i 500 najlepszych techników. Tytuł „Srebrnej Szkoły 2021” przysługuje liceom, które zajęły miejsca 201-500.

Kryteria tego rankingu w przypadku liceów przedstawiają się następująco: sukcesy w olimpiadach- 30%, wyniki egzaminu maturalnego z przedmiotów obowiązkowych – 25%,  z przedmiotów dodatkowych -45%.

W Rankingu Szkół Olimpijskich, ze względu na sytuację epidemiologiczną, zostały uwzględnione wyniki 43 ogólnopolskich olimpiad, które zwalniały z egzaminu maturalnego, części pisemnej egzaminu zawodowego lub były finansowane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej w roku szkolnym 2020/2021. Łączne wskaźniki sukcesów olimpijskich dla danej szkoły odnoszone są do liczby uczniów w szkole.

WIELKIE GRATULACJE I PODZIĘKOWANIA DLA WSZYSTKICH DZIĘKI KTÓRYM OSIĄGAMY TAKIE MIEJSCA !!!

Accessibility Toolbar