Srebrna Szkoła 2020

9 stycznia 2020 r. Fundacja EdukacyjnaPerspektywy” ogłosiła wyniki Ogólnopolskiego Rankingu Liceów i Techników 2020. Niezmiernie miło nam poinformować, że nasze Liceum znajduje się wciąż w gronie najlepszych – uplasowało się na 19 miejscu w Małopolsce i 224 w Polsce oraz zostało ponownie uhonorowane tytułem „Srebrna Szkoła 2020”.

Kryteria tego rankingu w przypadku liceów przedstawiają się następująco: sukcesy w olimpiadach- 30%, wyniki egzaminu maturalnego z przedmiotów obowiązkowych- 25%, z przedmiotów dodatkowych -45%.
W Rankingu 2020 przeanalizowano wyniki 2085 liceów ogólnokształcących oraz 1728 techników. Opublikowano natomiast wykaz 1000 najlepszych liceów i 500 najlepszych techników. Tytuł „Srebrnej Szkoły 2020” przysługuje liceom, które zajęły miejsca 201-500.

Nasze Liceum, jako jedyna szkoła w powiecie olkuskim, zostało również wyróżnione w Rankingu Szkół Olimpijskich105 pozycja w Polsce oraz w Rankingu Maturalnym – 235.

W Rankingu Szkół Olimpijskich zostały uwzględnione wyniki 55 ogólnopolskich olimpiad, które zwalniały z egzaminu maturalnego, części pisemnej egzaminu zawodowego lub były finansowane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej w roku szkolnym 2018/2019. Łączne wskaźniki sukcesów olimpijskich dla danej szkoły odnoszone są do liczby uczniów w szkole.

Ranking Maturalny Liceów uwzględnia licea ogólnokształcące, w których maturę w maju 2019 r. zdawało minimum 12 maturzystów ( w I LO to 177 absolwentów i 100% zdawalność w sesji majowej). Dodatkowym kryterium wejścia szkoły do rankingu było osiągnięcie przez uczniów wyniku powyżej 0,75 średniej krajowej z egzaminu maturalnego obowiązkowego z języka polskiego i matematyki.

WIELKIE GRATULACJE I PODZIĘKOWANIA DLA WSZYSTKICH DZIĘKI KTÓRYM OSIĄGAMY TAKIE MIEJSCA !!!

Accessibility Toolbar