VII Powiatowy Konkurs Wiedzy o HIV i AIDS (XII 2018)

W poniedziałek 10 grudnia 2018 roku odbył się Powiatowy Konkurs Wiedzy o HIV/AIDS pod hasłem „Nadal mam czas rozmawiać”. Laureatami I miejsca zostali uczniowie klasy 2c: Wojciech Banyś i Jakub Kozicki, którzy reprezentowali nasze Liceum.

Konkurs skierowany do uczniów szkół ponadpodstawowych z terenu powiatu olkuskiego zorganizowany został po raz VII przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Olkuszu i Starostwo Powiatowe w Olkuszu, w ramach realizacji Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS oraz wspierania społecznej kampanii edukacyjnej promującej dialog międzypokoleniowy o zdrowiu #mamczasrozmawiac koordynowanej przez Krajowe Centrum ds. AIDS. Głównym celem konkursu było wzbogacenie wiedzy na temat zdrowego stylu życia, sposobów zapobiegania zakażeniom HIV i zachorowaniom na AIDS, promowanie asertywnych zachowań w sytuacjach ryzykownych oraz kształtowanie postawy tolerancji i akceptacji wobec żyjących z HIV i chorych na AIDS.

Nagrody ufundowane przez Starostwo Powiatowe w Olkuszu wręczyli najlepszym: Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno–Epidemiologicznej Agata Knapik i Wicestarosta Olkuski Bogumił Sobczyk. Wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy.

Uczniów przygotowała: mgr Anna Reguła.
Gratulujemy wiedzy!

Accessibility Toolbar