Deprecated: Return type of mtekk\adminKit\setting\setting_base::jsonSerialize() should either be compatible with JsonSerializable::jsonSerialize(): mixed, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in /home/loolkusz/www/wp-content/plugins/breadcrumb-navxt/includes/adminKit/setting/class-mtekk_adminkit_setting_base.php on line 66
Wydział Chemii UJ – zajęcia laboratoryjne (10 III) – I Liceum Ogólnokształcące w Olkuszu

Wydział Chemii UJ – zajęcia laboratoryjne (10 III)

10 marca 2020r. kl. II d realizująca chemię w zakresie rozszerzonym brała udział w kolejnych zajęciach laboratoryjnych na Wydziale Chemii UJ. Tematem drugich zajęć była identyfikacja anionów. Po wykonaniu reakcji charakterystycznych na aniony soli sodowych wykrywaliśmy aniony w 10 probówkach. W planach następne laboratoria i wykrywanie całych soli.
Uczestnictwo w takich zajęciach z pewnością pomoże młodzieży w podjęciu decyzji związanej z wyborem kierunku studiów, pozwoli swobodniej i pewniej poruszać się w laboratorium chemicznym i na pewno pomaga uczniom w uporządkowaniu zdobytych wiadomości na lekcjach w szkole i utrwaleniu wiedzy poprzez doświadczenia.