Współpraca pomiędzy Wydziałem Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego i I Liceum Ogólnokształcącym im. Króla Kazimierza Wielkiego w Olkuszu

W roku szkolnym 2023/2024 w ramach współpracy pomiędzy Wydziałem Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego i I Liceum Ogólnokształcącym im. Króla Kazimierza Wielkiego w Olkuszu uczniowie naszej szkoły będą uczestniczyć w licznych zajęciach z chemii w laboratoriach akademickich UJ.

W ramach współpracy zostaną przeprowadzone zajęcia wykładowo-warsztatowe przewidziane dla maturzystów. Będzie to 10 spotkań w piątkowe popołudnia po 90 minut każde prowadzone na Uczelni przez pracowników akademickich UJ, których celem będzie solidne powtórzenie wiadomości wraz z ćwiczeniami przed Egzaminem Maturalnym. Zajęcia rozpoczną się w październiku.

Ponadto prowadzone będą zajęcia laboratoryjne dla uczniów klas młodszych Będą to trzy spotkania w I półroczu oraz trzy w drugim. Zajęcia będą się odbywały we wtorki w godzinach popołudniowych i będą trwać trzy godziny zegarowe każde.

Accessibility Toolbar