Laboratorium chemiczne w Wydziale Chemii UJ (I 2017)

W dniu 16 stycznia 2017 roku odbyły się ostatnie z pięciu zajęć laboratoryjnych na Wydziale Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Współpraca dydaktyczna Wydziału Chemii z I Liceum Ogólnokształcącym  w Olkuszu – to wyróżnienie szkoły za powtarzające się od szeregu lat sukcesy uczniów w olimpiadach i konkursach chemicznych. W zajęciach brała udział klasa 3D pod opieką pani mgr Janiny Lasoty, którym towarzyszyła wychowawczyni mgr Anna Miszczyk.

Accessibility Toolbar