Z żalem zawiadamiamy…

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci śp. mgr. Tadeusza Wajdzika – wieloletniego nauczyciela języka niemieckiego i wychowawcy wielu pokoleń młodzieży w I Liceum Ogólnokształcącym im. Króla Kazimierza Wielkiego w Olkuszu oraz w innych olkuskich szkołach: w Zespole Szkół Nr 2 (dawny Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych) oraz Zespole Szkół Nr 3 (dawny Zespół Szkół Ekonomicznych).

Nieoczekiwana i przedwczesna śmierć jest – dla tych, którzy zostają – trudnym przeżyciem, na które nie jesteśmy przygotowani. Dla nas wszystkich jest to bardzo przykre i bolesne doświadczenie. Człowiek jest zawsze częścią jakiejś wspólnoty, a Pan Tadeusz Wajdzik przynależał do Społeczności I Liceum od 1986 r. Na co dzień uśmiechnięty, bezkonfliktowy, pogodny. Nauczyciel-legenda, oddany młodzieży i swojej pracy. Takim Go zapamiętamy!

W tych trudnych chwilach, łącząc się w bólu i żałobie, pragniemy przekazać Małżonce Pana Tadeusza – Pani Bogusławie, Synowi i Córce – absolwentom naszego Liceum oraz całej Rodzinie wyrazy najszczerszego współczucia i słowa otuchy:

„Śmierć nie jest kresem naszego istnienia – żyjemy w naszych dzieciach i następnych pokoleniach. Albowiem oni to dalej my, a nasze ciała to tylko zwiędłe liście na drzewie życia.” (Albert Einstein)

Ostatnie pożegnanie śp. Tadeusza Wajdzika odbędzie się w sobotę 21 sierpnia 2021 r. o godz. 12:00 w Kaplicy Domu Przedpogrzebowego w Olkuszu.

Pogrążeni w smutku –
Dyrekcja
Grono Pedagogiczne,
Pracownicy Administracji i Obsługi
Uczniowie, Absolwenci oraz Rada Rodziców
I Liceum Ogólnokształcącego
im. Króla Kazimierza Wielkiego w Olkuszu

Accessibility Toolbar