Z żalem zawiadamiamy…

Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci śp. Henryka Kamińskiego – nauczyciela fizyki w naszym Liceum w latach 1973-1991 oraz Dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 w Olkuszu w latach 1991-2006.

Łączymy się w bólu i żałobie z Bliskimi i całą Rodziną przekazując wyrazy szczerego współczucia.

 „Nie odchodzi się tak naprawę i zupełnie, bo mimo wszystko zostaje się w czyjejś pamięci i w czyimś czekaniu”

Dyrekcja
Grono Pedagogiczne,
Pracownicy Administracji i Obsługi,
Uczniowie oraz Rada Rodziców
I Liceum Ogólnokształcącego
im. Króla Kazimierza Wielkiego w Olkuszu

Accessibility Toolbar