Z żalem zawiadamiamy…

 

Z wielkim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci śp. Janusza Bargieła, Starosty Olkuskiego w latach 1998-2001 oraz Senatora RP V kadencji w latach 2001 – 2005.

W tych trudnych chwilach łączymy się  w bólu i żałobie z małżonką – Panią Jadwigą, Synami oraz całą Rodziną, zapewniamy o naszej duchowej bliskości oraz pragniemy przekazać wyrazy najszczerszego współczucia i słowa otuchy: bo „można odejść na zawsze, by stale być blisko” a „śmierć nie jest kresem naszego istnienia – żyjemy w naszych dzieciach i następnych pokoleniach. Albowiem oni to dalej my …”

 

Dyrekcja
Grono Pedagogiczne,
Pracownicy Administracji i Obsługi
Uczniowie oraz Rada Rodziców
I Liceum Ogólnokształcącego
im. Króla Kazimierza Wielkiego w Olkuszu

Accessibility Toolbar