Deprecated: Return type of mtekk\adminKit\setting\setting_base::jsonSerialize() should either be compatible with JsonSerializable::jsonSerialize(): mixed, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in /home/loolkusz/www/wp-content/plugins/breadcrumb-navxt/includes/adminKit/setting/class-mtekk_adminkit_setting_base.php on line 66
Dzień Nowych Technologii w Edukacji 2022 – I Liceum Ogólnokształcące w Olkuszu

Dzień Nowych Technologii w Edukacji 2022

W piątek, 29 kwietnia odbył się Dzień Nowych Technologii w Edukacji. To inicjatywa Ministerstwa Edukacji i Nauki, której celem jest popularyzowanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w pracy dydaktycznej. Odwołując się do opisu Ministerstwa Edukacji i Nauki:

„Ważnym zadaniem współczesnej edukacji jest zapewnienie młodemu pokoleniu m.in. odpowiedniego przygotowania do bezpiecznego korzystania z nowych technologii. Ważne jest  uwrażliwienie dzieci i młodzieży na potrzebę ochrony danych osobowych i prywatności podczas korzystania z różnorodnych urządzeń (tabletów, smartfonów, smartwatchów, komputerów i innych urządzeń połączonych w sieci)”

Dzień Nowych Technologii w Edukacji w Naszej szkole odbył się pod hasłem „Bezpieczeństwo podczas rekrutacji na studia” łącząc w ten sposób ideę DNTE oraz pożegnanie klas trzecich. Młodsze klasy zapoznały się z obsługą grawera CNC oraz z technologią wypalania laserowego, poznały programy do generacji plików zawierających G-kody oraz charakterystykę tego języka dla maszyn CNC.