Klasy i samorządy klasowe (IX 2014 – VI 2017)

Klasa A (mat-fiz-ang)

wych. mgr Maria Piasny
Przewodniczący:
Zastępca:
Skarbnik:

Klasa B (mat-geo-wos)

wych. mgr Aneta Kasprzyk
Przewodniczący:
Zastępca:
Skarbnik:

Klasa C (biol-chem-mat)

wych. mgr Edyta Kociołek
Przewodniczący:
Zastępca:
Skarbnik:

Klasa D (biol-chem-mat)

wych. mgr Anna Miszczyk
Przewodniczący:
Zastępca:
Skarbnik:

Klasa E (mat-inf-fiz)

wych. mgr Ewa Leśniewska-Sowa
Przewodniczący:
Zastępca:
Skarbnik:

Klasa F (biol-chem-ang)

wych. mgr Marta Macek
Przewodniczący:
Zastępca:
Skarbnik:

Klasa G (mat-fiz-ang)

wych. mgr Anna Jurga-Rychlińska
Przewodnicząca:
Zastępca:
Skarbnik:

Accessibility Toolbar