Deprecated: Return type of mtekk\adminKit\setting\setting_base::jsonSerialize() should either be compatible with JsonSerializable::jsonSerialize(): mixed, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in /home/loolkusz/www/wp-content/plugins/breadcrumb-navxt/includes/adminKit/setting/class-mtekk_adminkit_setting_base.php on line 66
Tektonika płyt litosfery oraz rodzaje i powstawanie gleb – I Liceum Ogólnokształcące w Olkuszu

Tektonika płyt litosfery oraz rodzaje i powstawanie gleb

Dnia 16 marca 2017 roku odbyły się zajęcia edukacyjne z geografii. Uczniowie klas 2B i 1E odwiedzili Wydział Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego w celu poszerzenia swojej wiedzy.

Dr Andrzej Boczarowski przywitał nas ciekawym wykładem na temat tektoniki płyt litosfery w formie prezentacji multimedialnej. Prezentacja obejmowała ewolucję materii od powstania Wszechświata do pojawienia się człowieka. Uczniowie dowiedzieli się jakie jest rozmieszczenie płyt litosfery i jak na skutek ich zmiany położenia kształtuje się powierzchnia Ziemi. Poznaliśmy definicje m.in. subdukcji i ryftu. Zapoznaliśmy się z historią dryfu kontynentów i przyjrzeliśmy się ich wędrówce na kolejne lata.

Druga część zajęć dotyczyła gleb, o których czerpaliśmy informację od Dr. Oimahmad Rahmonov.  Opisywał on różne rodzaje gleb i proces, który doprowadził do ich powstania. Wyjaśnił różnice między urodzajnością, a żyznością i profilem gleby, a jej przekrojem poprzecznym. Dowiedzieliśmy się na jakich terenach możemy spotkać poszczególne gleby i jak je rozpoznawać.

Wykłady dobiegły końca, a my wróciliśmy pełni nowych informacji, które pozwolą nam na dalsze rozwijanie się w tym kierunku. Uczniowie nie mogą doczekać się kolejnych wyjazdów na Uniwersytet Śląski i poszerzania swojej wiedzy.