Geografia na Wydziale Nauk o Ziemi UŚ (III 2019)

W dniu 21 marca 2019 roku w ramach patronatu Uniwersytetu Śląskiego nad naszym liceum, uczniowie klasy 1B uczestniczyli w zajęciach edukacyjnych z geografii na Wydziale Nauk o Ziemi.

Zajęcia składały się z dwóch części: części wykładowej i części praktycznej.

Pierwszą część zajęć prowadził wybitny paleontolog, geolog, muzeolog, grafik, informatyk programista – dr Andrzej Boczarowski, który łącząc te wszystkie umiejętności, profesjonalnie zajmuje się trójwymiarowymi rekonstrukcjami kopalnych organizmów i ich środowisk naturalnych na potrzeby wydawnictw, filmu, telewizji, muzeów i parków tematycznych. Tematyka wykładów obejmowała zagadnienia z zakresu budowy wnętrza ziemi, tektoniki płyt litosfery oraz mechanizmów klimatycznych współczesnego świata. Zajęcia dotyczyły treści zakresu rozszerzonego podstawy programowej geografii i stanowiły dla uczniów cenne uzupełnienie materiału nauczania.

Druga część zajęć odbywała się w Muzeum Wydziału Nauk o Ziemi. Jest to muzeum geologiczne gromadzące w swoich zbiorach około 4000 okazów: skał, minerałów, skamieniałości i meteorytów. Uczniowie naszej szkoły chętnie uczestniczyli w warsztatach, których głównym celem było pogłębienie praktycznej wiedzy na temat właściwości minerałów, rodzajów skamieniałości oraz historycznej przeszłości człowieka. Uczniowie mieli również okazję obejrzeć kilka wystaw stałych usytuowanych na wydziale np.: „Cykl krajobrazowy naszego regionu”, „Minerały – klejnoty Ziemi”, „Ewolucja pióra”, „Pomiędzy Ewą a nami….”, „Pochodzenie skał magmowych”, „Minerały świata – systematyka”, „Materia starsza niż ziemia”.

Zajęcia edukacyjne na Wydziale Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego cieszą się dużą popularnością wśród młodzieży zainteresowanej geografią, która już planuje kolejne spotkania tematyczne w „Żylecie”.

Accessibility Toolbar