Kontynuacja innowacji pedagogicznej w Kopalni Soli „Wieliczka” (III 2019)

16 marca 2019 roku uczniowie realizujący przedmiot ekonomia w praktyce uczestniczyli w zajęciach z geografii i przedsiębiorczości w Kopalni SoliWieliczka” na trasie górniczej. Młodzież po odbyciu szkolenia dotyczącego bezpieczeństwa w kopalni oraz procedur ewakuacyjnych poznała specyfikę pracy górników.

Podczas zajęć uczestnicy wykonali liczne zadania zlecone przez przewodników (przodowych) oraz poruszali się korytarzami górniczymi z mapą. Innowacja obejmuje opracowanie planu marketingowego dla trasy górniczej opierając się na analizie SWOT oraz dodatkowo dokonaliśmy analizy spotu reklamowego trasy górniczej. Uczniowie opracowali wnioski i strategie do powyższej analizy. Miłym zakończeniem pobytu w kopalni był wspólny obiad z przewodnikami – górnikami.

Opiekunami podczas zajęć w kopalni byli: mgr Aneta Durbas i mgr Grzegorz Kaszewski.

Accessibility Toolbar