Projekt edukacyjny w Kopalni Soli „Wieliczka” (I 2015)

Dnia 12 stycznia 2015 roku dzięki współpracy naszej szkoły z Kopalnią Soli w Wieliczce przy realizacji innowacyjnych projektów edukacyjnych z geografii i przedsiębiorczości uczniowie klasy 2b (matematyczno-geograficznej) oraz 2g realizujący przedmiot uzupełniający ekonomia w praktyce po raz kolejny poznawali tajniki pracy górników i zagadnienia geologiczne. Praktyczna lekcja geografii połączona z ekstremalną wędrówką solnymi korytarzami wykonując praktyczne zadania dostarczyła uczestnikom projektu wielu miłych przeżyć. Roboczy strój, kask, lampa i pochłaniacz to ekwipunek uczestników projektu. Uczniowie wykonali samodzielnie wiele zadań wśród których można wymienić mierzenie poziomu stężenia metanu, transportowanie soli, wyznaczanie drogi pod ziemią ciemnymi korytarzami za pomocą mapy, badanie zasolenia wody. Zajęcia  umożliwiły uczestnikom również rozbijanie skał solnych za pomocą kilofa, a bryły solne uczniowie zabrali na pamiątkę. Każdy przez 3 godziny zajęć mógł poczuć się jak prawdziwy górnik! Na koniec projektu każdy z uczestników otrzymał certyfikat wydany przez Kopalnię Soli w Wieliczce podpisany przez przodowego, który prowadził projekt.

Zwiedzając trasę turystyczną podczas której uczniowie spotkali się z pracownikami działu marketingu Kopalni celem omówienia etapów wdrażania nowej trasy górniczej oraz pracowali nad spotem reklamowym nowego produktu jak również wykonali zadania z analizy reklamy za które otrzymali oceny. Zajęcia praktyczne w Kopalni rozwinęły zainteresowania ekonomiczne uczniów wskazując nowe możliwości jakie dają nauki ekonomiczne, a zwłaszcza marketing i promocja. Wyniki badań podsumujemy w czerwcu na spotkaniu z pracownikami Kopalni.

W tak przyjemny i praktyczny sposób młodzież naszej szkoły mogła zapoznać się z elementami składowymi procesu wydobywania soli i pracą całej kopalni. Uczniowie wykonując zadania 135 metrów pod ziemią musieli wykazać się odpowiednimi zdolnościami oraz umiejętnościami. Praktyczne zajęcia z ekonomii pomagają uczniom zdobyć przygotowanie dzięki któremu  można na rynku zarabiać a także rozwijają kreatywność i przedsiębiorczość młodych ludzi. Co czwarty absolwent naszej szkoły wybiera uczelnie ekonomiczne a wskaźnik ten rośnie z roku na rok.
Z pewnością projekt ten jest jedną z większych atrakcji w tym roku szkolnym.

Accessibility Toolbar