Wiesław Banyś – spotkanie z Absolwentem (I 2015)

JM Rektor UŚ w Katowicach
prof. zw. dr hab.

Wiesław Banyś

 

Nowy rok rozpoczął się w naszej Szkole od wizyty niecodziennego gościa.
9 stycznia 2015 roku Szkołę zaszczycił swoją obecnością JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Przewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś, absolwent I Liceum Ogólnokształcącego im. Króla Kazimierza Wielkiego w Olkuszu z 1969 roku.

Podczas spotkania uczniowie przedstawili sylwetkę oraz omówili ogromny dorobek naukowy i osiągnięcia Rektora największej na Śląsku uczelni.

Prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś ukończył filologię romańską na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie w 1974 r. Pracę doktorską obronił na Wydziale Filologicznym UŚ w 1981r., rozprawę habilitacyjną natomiast na Wydziale Neofilologicznym Uniwersytetu Warszawskiego w 1990 r. 15 stycznia 2001 r. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Aleksander Kwaśniewski wręczył mu nominację profesorską.

Prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś jest wybitnym językoznawcą, znanym i cenionym w regionie, kraju i za granicą. Jego prace stanowią znaczący wkład w dziedzinie zarówno językoznawstwa ogólnego i romańskiego, jak i stosowanego. Jest autorem licznych publikacji: referatów, artykułów, rozpraw, książek naukowych, redaktorem naukowym czasopisma językoznawczego „Neophilolologica”, współredaktorem naukowym czasopisma językoznawczego „Studia Kognitywne” / „Etudes Cognitives” (Warszawa), członkiem Komitetu Naukowego czasopisma językoznawczego „Faits de Langues” (Paris).

Prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś został odznaczony m.in. Złotym Krzyżem Zasługi, Krzyżem Oficerskim  Orderu Odrodzenia Polski, Orderem Kawalera Legii Honorowej, tytułem doktora honoris causa Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, tytułem Honorowego Ambasadora Kongresów Polskich. Osiągnięcia, dorobek naukowy, funkcje oraz odznaczenia prof. zw. dr hab. Wiesława Banysia są tak liczne i bogate, że nie sposób wszystkich wymienić w tym miejscu.

Spotkanie przebiegło w niezwykle miłej atmosferze. Prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś wspominał swoje szkolne lata w olkuskim liceum, opowiadał o karierze zawodowej, motywując młodych ludzi do pracy twórczej i naukowej, do zgłębiania wiedzy i własnego rozwoju. Chętnie udzielał również odpowiedzi na pytania zadawane przez licealistów. Podczas wizyty JM Rektor odbył spacer po szkole, podczas którego zapoznał się z sukcesami i osiągnięciami uczniów oraz wpisał się do księgi pamiątkowej.

Przedstawicielki Działu Informacji i Promocji UŚ przedstawiły uczniom, obecnym na spotkaniu, prezentację uczelni, wydziały, kierunki, projekty oraz nowe inicjatywy podejmowane przez UŚ. Uczniowie mieli możliwość zapoznać się z prowadzonymi przez uczelnię wydziałami i kierunkami, przeglądając przygotowane foldery i ulotki.

Spotkanie z JM Rektorem UŚ w Katowicach prof. zw. dr hab. Wiesławem Banysiem z cyklu „Poznajemy wybitnych absolwentów” zorganizowały:
Dyrektor Szkoły mgr Irena Majda, Wicedyrektor mgr Barbara Tarczyńska i mgr Bogusława Wajdzik.

Accessibility Toolbar