Bogdan Polak – spotkanie z Absolwentem (XII 2017)

Lekcja samorządowa z absolwentem I Liceum

1 grudnia 2017 r. odbyła się lekcja samorządowa z udziałem klasy Ib o profilu ekonomiczno-prawnym i absolwenta naszego liceum pana Bogdana Polaka – Skarbnika Powiatu Olkuskiego, który pełni tę funkcję od roku 1999, czyli od czasu kiedy powstały województwa i powiaty, w drugim etapie reformy samorządu terytorialnego.

Tematem spotkania było „Funkcjonowanie jednostek samorządu terytorialnego w Polsce z uwzględnieniem Powiatu Olkuskiego i Gmin na jego terenie”. Pan Bogdan Polak przybliżył uczniom strukturę polskiego samorządu terytorialnego, rolę organów stanowiących i wykonawczych na trzech szczeblach samorządu oraz zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. Uczestnicy mieli okazję zadawać gościowi pytania. W czasie dwugodzinnego spotkania z młodzieżą nie zabrakło wspomnień związanych z naszym liceum, nauczycielami, kolegami i koleżankami oraz wydarzeniami z historii szkoły.

Spotkanie przebiegało w miłej i sympatycznej atmosferze. Lekcje z udziałem zaproszonych gości są dowodem otwartości szkoły na  tematy i problemy społeczności lokalnej oraz współpracy z instytucjami i organizacjami funkcjonującymi w Powiecie Olkuskim.

Accessibility Toolbar