Aneta Boryczko – spotkanie z Absolwentką (XI 2016)

29 listopada 2016 roku odbyło się w naszej szkole niecodzienne spotkanie z absolwentem. Tym razem progi swojej szkoły, po wielu latach, odwiedziła Pani Aneta Boryczko (z domu Gajda). Pani Aneta Boryczko ukończyła liceum w 1990 r. w klasie humanistycznej – 4b, której wychowawcą był mgr Aleksander Jędrysik, a wcześniej Pani Aneta uczyła się w klasie matematyczno-fizycznej pod opieką – mgr Danuty Cockiewicz.

Spotkanie przyjęło formę warsztatów.
W pierwszej części Pani Aneta opowiadała o swoich zamiłowaniach psychologicznych i literackich oraz o potrzebie pisania. Młodzież przegotowała na to spotkanie utwory autorki i przedstawiła je swoim kolegom. Były to wiersze z tomiku „Odliczanie”, wydanego w 2012r. oraz nowe utwory, które niebawem zostaną wydane.
W drugiej części spotkania nasz gość przeprowadził warsztaty twórczego pisania, w które aktywnie włączyli się nasi uczniowie oraz zaproszeni goście – uczniowie Gimnazjum nr 1, którzy przybyli na to spotkania pod opieką mgr Małgorzaty Kluczewskiej.

Pani Aneta napisała kilkanaście dwustopniowych programów profilaktycznych (scenariusze przedstawień teatralnych i konspekty lekcji wychowawczych) dla dzieci i młodzieży, współpracując z trzema teatrami. Pisze i publikuje: wiersze, teksty piosenek, bajki i opowieści terapeutyczne dla dzieci oraz dorosłych.

Część jej cyklu poradniczego dla rodzin dotkniętych problemem eurosiercotwa i matek samotnie wychowujących dzieci „Klan Kompletnie Kapitalnych Kojotów” (w formie poradnika ilustrowanego) ukazała się w polonijnym British Observer oraz na portalu psychologicznym Plasterek, gdzie ukazały się również trzy pierwsze opowiadania z cyklu „Lustra Kobiecości”.
O jej zbiorku wierszy Wojciech Kass tak się wypowiada: „Odliczanie” jest tomikiem zapadającym w pamięć, bo porusza sprawy dotkliwe, a mimo to w swoim utajonym i zakrytym świetle naprowadza refleksje czytelnika na miłość, która jest rzeczą trudną i na całe życie”.
W swej twórczości pani Aneta nie waha się poruszać trudnych tematów, dotykać najbardziej intymnych myśli, odczuć. Pragnie być blisko człowieka, tak jak podczas spotkań terapeutycznych – bo pisanie też jest formą terapii, sposobem oczyszczenia.

Pani Aneta jest terapeutką, trenerką rozwoju osobistego oraz umiejętności interpersonalnych i doradcą rodzinnym. Pracuje w konwencji Gestalt, wzbogaconej o elementy RTZ (racjonalnej terapii zachowania), pracy z ciałem, psychodramy, NVC (Porozumienie bez Przemocy), pracy z głęboką wyobraźnią oraz relaksacje i rytuały. Prowadzi terapię indywidualną, terapię par, warsztaty i grupy rozwojowe oraz terapeutyczne, udziela również konsultacji wychowawczych. Główne obszary jej zainteresowań zawodowych dotyczą kobiecości i męskości: pracy z osobami w sytuacji: kryzysów rozwojowych i egzystencjalnych, traumy, pożegnania i żałoby, problemów w zakresie relacji międzyludzkich (w tym międzypokoleniowych); uzależnienia od miłości, psychosomatyka i seksualność. Kryzys postrzega, przy tym, jako szansę i wyzwanie do przejścia w Nowe Życie, pełne spełnienia i radości.

Na zakończenie spotkania Pani Aneta przekazała w darze do szkolnej biblioteki swoje tomiki wierszy.
Spotkanie przebiegło w miłej i sympatycznej atmosferze. A zorganizowały je:
Dyrektor – mgr Irena Majda, Wicedyrektor – mgr Barbara Tarczyńska i mgr Bogusława Wajdzik.

Accessibility Toolbar